Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Resistiivisyys

Resistanssi on verrannollinen johtimen pituuteen ja kääntäen verrannollinen sen poikkipinta-alaan, ja tähän liittyvä verrannollisuuskerroin on aineen resistiivisyys. Sen samakantainen yksikkö on siten (Ω/m)m² = Ω m eli ohmimetri.