Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Konduktanssi

Konduktanssi on resistanssin käänteissuure ja siten ilmaisee objektin kyvyn johtaa sähkö­virtaa. Sen samakantainen yksikkö on siten käänteisohmi Ω⁻¹ eli ampeeri volttia kohti (A/V), jolle on annettu erityisnimi siemens (lausutaan: siimens) ja tunnus S.