Mittayksiköt, luku 12 Sähkö ja magnetismi:

Resistanssi

Resistanssi kuvaa sitä, miten fyysinen objekti vastustaa sähkövirran muodostumista. Se on jännitteen ja virran osamäärä, joten sen samakantainen yksikkö on voltti ampeeria kohti (V/A), jolle on annettu erityisnimi ohmi (lausutaan: oomi) ja tunnus Ω (iso oomega).

Tavallisia kerrannaisia ovat milliohmi (mΩ), kilo-ohmi (kΩ) ja megaohmi (MΩ).

Resistanssista käytetään myös nimitystä vastus, mutta tieteen ja tekniikan termistössä vastus tarkoittaa fyysistä objektia.