Mittayksiköt, luku 10 Lämpö:

Celsiuslämpötila

Nimi celsiusaste (arkikielessä yleensä aste; ”astetta Celsiusta” on virheellinen ilmaus)
Englanniksi degree Celsius
Tunnus °C (asteen merkki ja C-kirjain)
Määritelmä termodynaamisen lämpötilan ja arvon 273,15 K erotus
AsemaSI-johdannaisyksikkö
Käyttöalaarkielämässä, monissa yhteyksissä myös tieteessä; ei johdannaisyksiköitä muodostettaessa
EsimerkkiLämpötila oli tänään enimmillään 23 °C.

Vakio 273,15 K on valittu niin, että veden jäätymispiste on melko tarkasti 0 °C.

Käytännössä on tavallista puhua vain lämpötilasta ja asteista. Tällöin käytetty yksikkö (kelvin tai celsiusaste) ilmaisee, tarkoitetaanko termodynaamista lämpötilaa vai celsius­lämpö­tilaa. Tarkkaan ottaen sana ”aste” yksinään käytettynä tarkoittaa fysiikassa vain kulman yksikköä, ei lämpötilan yksikköä. Tieteellisessä esityksessä ja muutenkin pyrittäessä muo­dol­li­seen­kin oikeellisuuteen on siis parempi kirjoittaa esimerkiksi ”23 °C” kuin ”23 astetta”.

Celsiusastetta ei käytetä johdannais­yksi­köis­sä. Ei kirjoiteta esimerkiksi J/°C, vaan­ J/K (joule kelviniä kohti).