Web-linkkien lisääminen Word-dokumentteihin

MS Wordillä tehtyihin dokumentteihin voidaan lisätä linkkejä (eli hyperlinkkejä), jotka viittaavat Webissä oleviin dokumentteihin. Tätä ei ilmeisesti ole kovinkaan hyvin dokumentoitu, ja seuraava perustuu lähinnä menetelmään "arvaa ja kokeile". asiasta näyttävät puutteellisilta. Kokeilut on tehty Word 97:llä; uudemmissa versioissa voi olla parempia tapoja.

Jos haluaa Word-dokumenttiin kirjoittaa jotain, joka on linkki Webissä olevaan dokumenttiin, niin (Word-ohjelmassa)
1. kirjoitetaan normaalisti sana tai sanat, joiden halutaan toimivan linkkinä (esim. "HUT")
2. valitaan eli "maalataan" se hiirellä
3.

klikataan ikonia "Insert Hyperlink" tai valitaan vastaava toiminto valikosta (Insert-alasvetovalikosta kohta Hyperlink) taikka käytetään control-K:ta (nämä kaikki näyttävät tekevän saman asian)

4. ilmaantuvaan ikkunaan kirjoitetaan osoite (URL) siten, että siinä on tiedostonnimi mukana eli se ei pääty vinoviivaan / eli esim. http://www.hut.fi/English/index.html eikä vain http://www.hut.fi/English/
(Minulle on täydellinen mysteeri, miksi näin on - osoitteet tarkoittavat samaa, ja Web-palvelin antaa täsmälleen saman vastauksen molempiin. Epäilen, että Word-Web-liitynnässä on jotain hämärää - Wordhän normaalisti käsittelee tiedostoja, joilla on nimet, ja ehkä siksi menee sekaisin URLeista, joissa ei ole nimiosaa.)
5. klikataan pois raksi kohdasta "Use relative path for hyperlinks" (jos se on päällä niin Word ilmeisesti yrittää tulkita koko URLin paikallisena tiedostonnimenä!)
6. klikataan OK
7. kokeillaan toimiiko, eli Wordin normaalissa ikkunassa klikataan sanaa, joka on haluttu linkiksi ja jonka pitäisi sellaiselta nyt näyttää ja sellaisena toimia.

Esimerkkikuva Insert Hyperlink -dialogista:
[Ikkuna, jossa on "Link to file or URL:" -alue,
johon kirjoitettu http://www.hut.fi/English/index.html
ja jossa tekstin "Use relative path for hyperlink"
edessä oleva valintaruutu on tyhjä, siis valitsematon]

Näin minä ainakin saan sen toimimaan. Ja näyttää menevän säännöllisesti pieleen, jos "Use relative path for hyperlink" on valittuna ja usein (!) pieleen, jos URL loppuu /-merkkiin.

Jo tehdyn mutta jommastakummasta em. syystä viallisen linkin korjaaminen näyttäisi onnistuvan näin (fiksumpikin tapa varmaan on): Klikataan kohtaa heti sen sanan jäljessä, joka on yritetty tehdä linkiksi. Mennään vasemmalle nuolinäppäimellä niin, että kursori siirtyy sanan sisälle. Sitten jollakin em. kolmesta tavasta avataan hyperlinkintekoikkuna. Siellä pitäisi nyt näkyä kyseisen toimimattoman linkin tiedot. Korjataan ne eli lisätään URL:n loppuun index.html ja klikataan pois raksi kohdasta "Use relative path for hyperlinks".

Käytettävä osoite eli URL voi viitata kaikkeen mihin URLit yleensäkin, esimerkiksi toiseen Webissä olevaan Word-dokumenttiin tai (tavallisemmin) HTML-dokumenttiin.

Entä toisinpäin?

Tiettävästi ei ole yleisesti ottaen mitään tapaa tehdä linkkiä, joka viittaisi Word-dokumentin ulkopuolelta sen johonkin määrättyyn kohtaan (sillä tapaa kuin voidaan viitata HTML-dokumentin määrättyyn kohtaana). Sen sijaan Word-dokumentista toiseen viitattaessa voidaan kyllä rakentaa sellainen linkki. Kohdedokumenttiin on silloin asetettava rakenne, jota Word-käsitteistössä kutsutaan nimellä bookmark ja joka vastaa HTML:ssä rakenteella <a name="nimi">...</a> asetettavaa "kohdeankkuria". Tämä voidaan tehdä Insert-valikon kohdasta Bookmark. Sitten kun halutaan toiseen dokumenttiin sisällyttää linkki, joka viittaa kyseiseen kohtaan, menetellään kuten edellä on kuvattu mutta lisäksi kohtaan
Named location in file (optional):
kirjoitetaan kohteen bookmark-nimi. Mutta tämä siis toimii vain Word-dokumentista toiseen viitattaessa.

Jos haluat siis esimerkiksi HTML-dokumentissa viitata Webissä olevan Word-dokumentin määrättyyn lukuun, tee normaali linkki kyseiseen dokumenttiin ja mainitse tekstissä esim. "ks. lukua 5 Hilavitkuttimet". Tällöin on eduksi, jos Word-dokumentin alussa on sisällysluettelo.


Tämä dokumentti on Web-julkaisemisen oppaan liite ja liittyy erityisesti sen kohtaan Entä muut muodot? Esmes Word?

Viimeisimmän päivityksen ajankohta: 1999-12-22

Jukka Korpela.