Web-julkaisemisen opas

Tämä on Web-julkaisemisen yleinen opas, joka keskittyy niihin asioihin, joita kaikki tai ainakin useimmat Web-sivujen tekijät tarvitsevat. Pääpaino on tämän takia HTML-kielellä ja yleisillä suunnitteluperiaatteilla, mutta myös tyyliehdotusten (CSS) käyttöä kuvataan. Muista aiheista, esim. CGI ja JavaScript, pyritään antamaan yleiskuva, jonka pohjalta sivuntekijä voi päättää, kannattaako hänen perehtyä aiheisiin.

Lukijalta ei edellytetä muita esitietoja kuin se, että hän on ainakin jonkin verran lueskellut Web-sivuja eli "surffaillut" Webissä. Toisaalta tämä opas on melko laaja ja perusteellinen. Jos olet esimerkiksi etsimässä vain pikaista johdatusta HTML:ään, suosittelen Veppisivun tekemisen pikaohjetta.

Oppaan rakenteesta on erillinen kuvaus.

Tämän oppaan parhaiten ajan tasalla oleva versio ("taltiokappale", "master copy") on osoitteessa http://jkorpela.fi/webjulk/

Sisällys:

Tämä aineisto on saatavana myös yhtenä tiedostona.