Web-julkaisemisen opas, luku 3 Lisukkeet: Mitä kaikkea voisikaan lisäksi tehdä:

Äänet, videot, ...

Tämä opas käsittelee ääniä, videoita ja muuta "hienoa" asiaa lähinnä vain kahdelta kannalta: Esitän yleisiä varoituksia siitä, miksi niitä ei pidä upottaa sivulle vaan tarjota valittavissa olevina vaihtoehtoina linkkien kautta. Ja sitten esitän eräitä linkkejä aineistoihin, joissa näitä asioita käsitellään teknisesti ja muutoinkin.

Yleisenä varoituksena on syytä mainita, että äänitteet, videot ym. ovat tekijänoikeuden alaisia. On laitonta esimerkiksi muuntaa äänite tietokoneella luettavaan muotoon ja panna se omalle Web-sivulleen, ellei ole saatu äänitteen tuottajan lupaa ja muiden mahdollisten oikeudenomistajien lupaa. Ks. tekijänoikeusfakin kohtaa Mitens midit?

Linkitä, älä upota!

Kuvia käsittelevässä osuudessa selostettiin, miten kuvan voi upottaa (engl. embed) sivulle tai siihen voi viitata linkillä. Sama koskee ääniä ja videoita, mutta niiden osalta linkittäminen on lähes aina parempi vaihtoehto kuin upottaminen, koska

Paul Rundle, Pankaj Kamthan ja Martin Webb ovat kirjoittaneet erinomaisen esityksen Web Design Hints and Tips, joka käsittelee erilaisten multimediapiirteiden ja muiden hienouksien fiksua lisäämistä sivuille. Sen kohdassa Sound he kuvaavat havainnollisesti, miten vaarallista äänen upottaminen on:

Many computers have a CD-ROM built-in. People do use these to play music whilst they surf the Web. It can be most distracting when you are listening to Claude Debussy's Claire de Lune to suddenly have it overlaid with a poor Midi rendition of Meatloaf. Without any means to turn off Meatloaf, the easiest option is to press the back button, never to return.

Linkittämisen voi tehdä esimerkiksi niinkuin Warren Steel ehdottaa mainiossa ohjeessaan Hints for Web Authors:

You don't need to say "Click here for information on our graduate programs;" just insert the link into what you were saying: "Our excellent graduate programs ..." Links to large files or unusual formats should be so marked, perhaps in a parenthetical note: "Our stirring fight song (400k .au) ..."

Huomaa, että edellä olevassa lainauksessa viimeinen linkki, joka viittaa äänidataan, on tehty merkkauksen tasolla aivan samalla tavoin kuin muut linkit, jotka viittaavat HTML-dokumentteihin. Ero on paitsi itse datan formaatissa myös siinä, millaisen tiedon dataformaatista Web-palvelin lähettää. Ks. kirjoitustani Mediatyypit Internetissä, erityisesti Webissä.

Ääneen ja videoihin liittyviä linkkejä

WDG:n Web Authoring FAQ:n luku Other Media sisältää teknisiä perustietoja myös äänen ja videon liittämisestä Web-sivuihin.

Tampereen yliopiston Hypermedian perusteet -kurssin aineistoon sisältyy laajahko esitys sekä äänestä että videosta.

Internetixissä on laajahko kurssi äänenkäsittelystä, myös äänen lisäämisestä Web-sivulle.

Virtuaalitodellisuus: VRML

VRML (Virtual Reality Modeling Language) mahdollistaa kolmiulotteisten "virtuaalisten ympäristöjen" tekemisen niin, että käyttäjä voi selaimellaan "liikkua" ympäristössä, esimerkiksi katsellen rakennusta eri kulmilta. Käyttäjä tarvitsee erityisen VRML-selaimen tai tavalliseen Web-selaimeen liitettävän erillisen osan (plug-in). Tekniikka on monella tapaa raskas. Internetixissä on kurssi VRML-perusteet: VRML 1.0.