Ohjelmointi Unixissa, luku 10 Ohjelmointi Pascal-kielellä:

Toteutusten eroista

Pascal- kielen toteutukset Unix-koneissa poikkeavat usein huomattavasti mikrojen Pascal-toteutuksista, esim. Turbo Pascalista, koska viimeksi mainitut poikkeavat kielen standardista. Tämän takia esim. Turbo Pascal -ohjelman siirtäminen Unix-koneeseen voi olla varsin työlästä.

Yleisesti jos olet siirtämässä Pascal-ohjelmaa muusta koneesta, on syytä huomata, että varsinkin mikrojen Pascal-toteutukset sisältävät monia kielen laajennuksia, jotka eivät ole yhteensopivia muiden toteutusten kanssa. Esimerkiksi ne proseduurit yms., joilla saadaan aikaan graafinen tulostus, ovat yleensä täysin konekohtaisia.