Ohjelmointi Unixissa, luku 10 Ohjelmointi Pascal-kielellä:

Tiedostojen liitännät

Tiedostojen liitäntä (ohjelman käyttämien tiedostotyyppisten muuttujien ja fyysisten tiedostojen vastaavuus) on oletusarvoisesti yleensä seuraava:

Joissakin toteutuksissa tiedostomuuttujan voi liittää haluamaansa tiedostoon määrittelemällä ympäristömuuttujan, jolla on sama nimi kuin tiedostomuuttujalla ja jonka arvo on haluttu tiedostonnimi. Esimerkki:
setenv filevariable filename

Joissakin toteuksissa liitännän voi tehdä myös itse ohjelmassa käyttämällä Reset- tai Rewrite-proseduurin kutsussa toista parametria, joka on merkkijonotyyppinen ja sisältää määritteen name=tiedostonnimi. Sanan name voi kirjoittaa isolla tai pienellä. Esimerkki:
Rewrite(filevariable,'name=filename');

Ensin mainittu tapa, jos järjestelmä tukee sitä, on yleensä suositeltavampi, koska silloin liittäminen tapahtuu itse ohjelman ulkopuolella eikä epästandardilla rakenteella ohjelmassa. Huomaa, että mainittu Reset- tai Rewrite-proseduurin laajennettu kutsu on käytettävissä useissa Pascal-järjestelmissä mutta yksityiskohdiltaan vauhtelevana (varsin usein toinen parametri on pelkkä tiedostonnimi), joten ohjelma ei ole sellaisenaan siirrettävä.