Unix-opas, luku 8 Liitteet:

Pika-apu pääteongelmiin

Päätteen käytössä esiintyy lukemattomia erilaisia ongelmia, joista suuri osa riippuu siitä, millainen pääte on käytössä. Seuraava ohjeisto on erittäin kaukana kattavasta, mutta niistä voi olla hyötyä joissakin tapauksissa. Osa vinkeistä on kyllä vanhoja, ehkä vain historiallisia näppäimistöjä koskevia.

DEL-näppäimen löytäminen

DEL-näppäin, jolla poistetaan viimeksi kirjoitettu merkki, on eri näppäimistöissä erilainen. Siinä voi olla teksti DEL tai teksti DELETE tai vain vasemmalle osoittava nuoli. (Tätä ei pidä sekoita nuolinäppäimiin, jotka ovat yhdessä neljän nuolinäppäimen ryhmässä.)

DEL-näppäimen asemesta voi komentoja kirjoitettaessa käyttää kontrollimerkkiä control-h.

Merkin ~ löytäminen

Merkin ~ (tilde, arkikielessä usein "mato") tuottaminen näppäimistöltä voi tuottaa vaikeuksia. Joissakin näppäimistöissä se lähtee näppäimestä, jonka näppäinhatussa on saksalainen ü. Tällöin merkki ~ saattaa myös päätteen ruudulla näyttää sellaiselta, mutta Unix silti tulkitsee sen oikein, tildeksi.

Tavallisessa ns. PC-näppäimistössä tilde lähtee Alt-näppäimen avulla näppäimeistä, jonka hatussa on symbolit ¨~^ ja joka on ns. kuollut näppäin (dead key): sen painamisesta ei vielä seuraa mitään - ei tule mitään merkkiä näkyviin eikä mitään merkkiä tule näkyviin. Tällöin auttaa se, että tilden kirjoittamisen jälkeen painetaan välilyöntinäppäintä. Mainitunlaisessa näppäimistössä on muitakin erikoisuuksia; ks. ohjetta Erikoismerkkien kirjoittaminen suomalaisella PC-näppäimistöllä.

Merkin @ löytäminen

Jos mistään näppäinhatusta ei löydy ät-merkkiä (@) tai se ei suostu tulemaan siitä näppäimestä, missä se lukee, kannattaa kokeilla seuraavaa:

Näpäytetään function- tai compose character -näppäintä kerran. (Huomaa, että kyseessä on näpäytettävä näppäin, ei alhaalla pidettävä näppäin kuten shift- tai control-näppäin!) Tämä näppäin löytyy - jos päätteessä sellainen on - päätteistä yleensä välilyöntinäppäimen vasemmalta puolelta. Tämän jälkeen (ei siis samanaikaisesti) näpäytetään a-näppäintä kahdesti. @-merkin pitäisi ilmestyä näytölle.

Jos käytät Macintosh-mikroa päätteenä, @-merkin pitäisi löytyä alt-näppäimen avulla siitä näppäimestä, josta saadaan ' ja * (return-näppäimen yläpuolelta).

Monilla X-päätteillä @-merkki saadaan shift-näppäimen avulla siitä näppäimestä, jossa näkyy pykälänmerkki §. Tektronixin X-päätteistä @-merkki saadaan Alt Gr -näppäimen avulla siitä näppäimestä, jonka näppäinhatussa on @-merkki.

Merkin # löytäminen

Jos näppäimistölle ei ole merkitty #-merkkiä (ristikkomerkki, arkikielessä usein "risuaita") tai se ei suostu tulemaan siitä näppäimestä, missä se lukee, kannattaa kokeilla seuraavaa:

Näpäytetään function- tai compose character -näppäintä kerran. Tämä näppäin löytyy päätteistä yleensä välilyöntinäppäimen vasemmalta puolelta. Tämän jälkeen (ei samanaikaisesti) painetaan +-näppäintä kahdesti. #-merkin pitäisi ilmestyä näytölle.

Nuolinäppäimet

Nuolinäppäimillä tarkoitetaan neljää toisiaan lähekkäin olevaa näppäintä, joissa on nuolet ylös, alas, vasemmalle ja oikealle. Yleensä ne ovat tavallisten kirjainnäppäinten oikealla puolella.

Jos näppäimistöstä ei löydy nuolinäppäimiä tai jos ne jostain syystä eivät toimi, niin useissa yhteyksissä (esim. Emacsissa ja komentojen editoinnissa) voi käyttää vaihtoehtoista tapaa eli kontrollimerkkejä:

Päätteen jumiutuminen

Jos pääte jostakin syystä jumiutuu eikä tunnu enää vastaavan näppäimistöltä annettuihin komentoihin, on olemassa hyvin monia mahdollisia syitä, ja ongelman ratkaisu tietysti riippuu syystä. Joskus syy on niinkin yksinkertainen kuin se, että päätteestä lähtevän johdon liitin on irronnut tai löystynyt.

Jumiutumistilanteessa voi kokeilla control-q:ta, joka on päätteen merkkivirran vapauttava kontrollimerkki. Jos tämä auttaa ongelmaan, pääte oli aiemmin reagoinut control-s:ään, joka yleensä tarkoittaa, että päätteen pitää pysäyttää ruudulle tulostaminen. (Tätä kutsutaan nimellä XON/XOFF flow control.) Jos control-q auttoi, niin jatkossa Emacs-editorin käyttö käy hankalaksi mm. siksi, että Emacsin normaali talletuskomento on control-x control-s. Täkköin ongelman voi kiertää käyttämällä Emacsin vaihtoehtoista talletuskomentoa control-x s. Tällöin tosin Emacs aina kysyy erikseen, halutaanko tosiaan tallettaa ja kysymykseen pitää vastata y (yes), mutta se on pieni haitta päätteen täydelliseen jumiutumiseen verrattuna.

Jumiutumisen syynä voi olla myös se, että jonkin komennon tai ohjelman suoritus kestää erittäin kauan - kenties ohjelma jopa on ikuisessa silmukassa. Tällöin voi yrittää katkaista toiminnan control-c:llä. Jos sekään ei auta, voit vielä yrittää "tappaa" sen kill-komennolla.

Kuvaruutu sekaisin

Jos päätteen ruutu menee sekaisin ja merkkejä tulostuu toinen toistensa päälle tai näyttö on muuten omituisen näköinen, näytön voi siivota (clear screen) control-l:llä. Tämä toimii yhtä hyvin komentotasolla kuin esim. Emacsin tai Pinen sisälläkin. Se pyyhkii ensin näytön puhtaaksi ja piirtää sitten näytön uudelleen eli näyttää sen, mikä oli näytön todellinen, häiriötön sisältö ennen ko. komentoa.