Aineistoa tekstinkäsittelyn avuksi

Tämä sivu sisältää linkkejä tiedostoihin ja oh­jei­siin, joita voi käyttää asiakirja­tuotan­non ja muun tekstinkäsittelyn apuna, etenkin käytettäessä Microsoft Word -ohjel­maa. Tiedostot on tehty lähinnä kirjaan Työelämän asiakirjat – asettelu, tyylit & typografia (WSOYpro/Docendo, huhtikuu 2008) liittyväksi lisäaineistoksi, mutta niitä voi käyttää muutenkin.

Word-tiedostoja

Käytä selaimen Tallenna-toimintoa linkin kohdalla kopioidaksesi näitä tiedostoja omaan koneeseesi. Esimerkiksi IE:ssä voit napsauttaa linkkiä hiiren kakkos­painik­keella ja valita vaihtoehdon ”Tallenna kohde nimellä”. Jos vain napsautat linkkiä hiiren peruspainikkeella, toiminta riippuu selaimen ja järjestelmän toiminta-asetuksista.

Tiedostot, paitsi viimeksi mainittu, ovat ns. vanhaa Word-muotoa (.doc-tiedostoja). Ne toimivat myös Word 2007:ssä (ns. yhteensopivuustilassa).

Varoitus: Jos aiot tallentaa Word 2007 -muotoisen tai yleisemmin Office 2007 -muotoisen asiakirjan www- tai intranet-palvelimeen, tarkista, millaiset mediatyyppiä koskevat HTTP-otsakkeet palvelin lähettää. Ellei asetuksia säädetä, moni vanha palvelin lähettää tiedon, joka saa selaimen luulemaan asiakirjaa pakatuksi kansioksi eli zip-tiedostoksi! Ks. Microsoftin dokumenttia Register file extensions on third party servers.

Ohjeita kirjoittamisesta