Laajoja Unicode-fontteja

(kuva, jossa on esimerkkiteksti)
Esimerkkiteksti, fonttina Arial Unicode MS, Code2000, Doulos SIL ja Everson Mono Unicode

Unicode-fontti tar­koit­taa font­tia, jon­ka koo­daus on Unicode. Fon­tin merkki­vali­koi­ma voi ol­la hy­vin­kin sup­pea. Seu­raa­va tau­luk­ko esit­tää eräi­tä Unicode-font­te­ja, jois­sa on mo­nia ta­val­li­sim­mis­ta fon­teis­ta yleen­sä puut­tu­via merk­ke­jä. Niiden toimivuutta voi testata sivulla Unicode-fonttien testi.

Fontti Laji Saatavuus Luonnehdinta
Alphabetum Unicode Antiikva Maksullinen Vanhoille kielille ja kirjoitusjärjestelmille
Arial Unicode MS Groteski Aiemmin Officen mukana, nyt Monotypen tuotteena Arial Unicode Hyvin monipuolinen.
Asana Math Antiikva Maksuton Laaja matemaattinen merkistö
BabelStone Antiikva Maksuton Kokoelma laajoja fontteja eri kirjoitusjärjestelmille.
Cambria Math Antiikva Windows 7 ja uudemmat Laaja matemaattinen merkistö; suuri oletusriviväli
Charis SIL Antiikva Maksuton Latinalainen ja kyrillinen kirjaimisto, IPA
Code2000 Antiikva Maksuton Erittäin laaja; vaatii fontinpehmennyksen
Code2001 Antiikva Maksuton Plane 1:n (Supplementary Multilingual Plane) merkkejä
Code2002 Antiikva Maksuton Plane 2:n (Supplementary Ideographic Plane) merkkejä
DejaVu Eri lajeja Maksuton Laajahko; myös kursiivi ja lihavoitu; tulee mm. OpenOfficen mukana
Doulos SIL Antiikva Maksuton Latinalainen ja kyrillinen kirjaimisto, IPA
Everson Mono Unicode Tasalevyinen Edullinen Hyvin laaja; myös kursiivi ja lihavoitu
Gentium Antiikva Maksuton Latinalainen ja kreikkalainen kirjaimisto
GNU FreeFont Eri lajeja Maksuton Paljon etenkin matem. merkkejä; voi olla samea pienikokoisena
Junicode Groteski Maksuton Etenkin keskiajan tutkijoille
LastResort Poikkeava Maksuton Sisältää geneerisen esityksen kaikille merkeille
Lucida Sans Unicode Groteski Windowsin mukana Monipuolinen
Noto Eri lajeja Maksuton Merkkivalikoimaltaan hyvin laaja kokoelma eri lajien fontteja, jotka on suunniteltu sopimaan yhteen.
Quivira Antiikva Maksuton Mukana paljon hyvinkin uusia merkkejä
Segoe UI Symbol Groteski Win 7:n ja 8:n mukana Etenkin symboleita; huom. Win 7 -versioon saatavissa päivitys
STIX Antiikva Maksuton Etenkin matematiikan, luonnontieteiden ja tekniikan merkintöihin
Symbola Groteski Maksuton Paljon matemaattisia ja muita symboleja, esim. karttamerkkejä
Unicode BMP Fallback SIL Poikkeava Maksuton Numerokoodiesitys kaikille BMP-merkeille
Unifont Tasalevyinen Maksuton Kattaa Unicode Plane 0:n (BMP). Bittikarttafontti.
Universalia Antiikva Maksuton Kaksi fonttia, joiden sanotaan kattavan Unicode 6.0:n. Dokumentaatio venäjäksi.
VL Gothic Tasalevyinen Maksuton Laaja mutta hajanainen. Etenkin japanilaisia merkkejä.
VL PGothic Groteski Maksuton Edellisen groteskivastine, samassa jakelupaketissa.
XITS Antiikva Maksuton STIXin laajennus matematiikan ja luonnontieteen merkeillä.

Lisätietoja

Näitä ja muita fontteja voi ladata myös Alan Woodin Downloads-sivun kautta. Hänen sivustossaan on myös runsaasti tietoja eri fonteista, mm. fonttien kattamista merkki­valikoimista.

Vrt. Wikipedian Unicode font -sivun taulukkoon List of Unicode fonts.

Windows Vistassa seuraavat fontit ovat suhteellisen laajoja (tosin enemmänkin kir­jain­ten kuin erikoismerkkien osalta) ja niistä on myös kursiivi ja lihavoitu muun­nel­ma: Arial, Courier New, Microsoft Sans Serif, Tahoma ja Times New Roman. Van­hem­mis­sa Windowseissa nämä fontit ovat olennaisesti suppeampia.

Sen tutkimiseen, mitä merkkejä tietty koneeseen asennettu fontti sisältää, sopii hyvin BabelPad-ohjelma. Siinä voi U-painikkeella avata toiminnon (Unicode Character Map), jossa koko Unicoden koodiavaruus on selattavissa ja fontti on vaihdettavissa. Sen sijaan esimerkiksi Word ei ole luotettava tässä asiassa, koska Word soveltaa omia fontin­korvaus­sääntöjään, joten se saattaa näyttää merkin ikään kuin tiettyyn fonttiin kuuluvana, vaikka Word onkin ottanut sen korvaavasta fontista.

Sivusto Wazu Japan sisältää kirjoitusjärjestelmien ja kielten mukaan luokiteltuja tietoja fonteista, joilla voidaan esittää monia kieliä, joita tavalliset fontit eivät tue. Osa näistä fonteista on laajoja, osa vain tiettyä kirjoitusjärjestelmää tukevia.

Sivusto Google Fonts Early Access sisältää laajahkon valikoiman enemmän tai vähemmän kokeellisia fontteja useita kieliä varten. Etuna on muun muassa se, että niitä on helppo kokeilla verkkosivulla tai muuten HTML-tiedostossa.

Laajojen fonttien ongelmia

Laajat fontit kuten edellä mainitut ovat yleensä sellaisia, että – Typografian käsi­kir­jan termein ilmaistuna – kyseisestä ”kirjaintyypistä” (typeface) on vain yksi ”leik­kaus” (font), nimittäin normaali. Täten niiden kursivointi tai lihavointi voi tapahtua vain ”konekursiivina” tai ”kone­lihavointina”, jolloin tulos on typografisesti usein var­sin kyseenalainen. Tämä ilmenee myös esimerkkikuvan x-kirjaimista.