Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 7 Lisäaineistoa tekijänoikeudesta:

Lainsäädäntö ja tekijänoikeusneuvosto

Tekijänoikeuslaki ja -asetus

Finlex-tietokannasta löytyvät

Tausta-aineistoa:

Huomattakoon, että laki 446/1995, joka perustuu Hallituksen esitykseen 287/1994, muutti olennaisesti tekijänoikeuslain rakennetta (pykäläjakoa). Sitä ennen kirjoitetuissa teksteissä olevat pykäläviittaukset eivät siis useinkaan enää vastaa nykyistä numerointia. Lisäksi vuoden 2006 alussa tuli voimaan laajoja muutoksia. Yleisemminkin kannattaa huomata, että tekijänoikeuslain muutoksia on tehty varsin paljon, mikä selittää lain rakenteen osittaista sekavuutta.

Oikeustapaukset

Korkeimman oikeuden (KKO) ennakkopäätöksissä on melko paljon tekijänoikeutta koskevia tai sivuavia oikeustapauksia. Finlexissä on jonkin verran myös hovioikeusratkaisuja tekijän­oikeus­asioista.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot

Tekijänoikeusneuvosto on lausuntoja antava elin, josta on säädetty tekijänoikeuslain 51 §:ssä. Sen web-sivuilla on sen lausunnot; tosin uusimmat lausunnot eivät aivan välittömästi päädy verkkosivuille.

Lausunnot ovat melko raskaslukuisia ja pitkiä. Niissä on samojen kaavojen mukaista tekijänoikeuden yleisten periaatteiden esittelyä ja usein viittauksia aiempiin lausuntoihin. joten asian ytimen eli varsinaisen kannanoton esille saaminen on työlästä. Toisaalta esitystapa korostaa jatkuvuutta tulkintojen pysyvyyttä.

Tekijänoikeusneuvoston lausunnot eivät sido tuomioistuimia. Käytännössä niillä on suuri merkitys, koska ne perustuvat tekijänoikeutta koskevaan asiantuntemukseen