Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 7 Lisäaineistoa tekijänoikeudesta:

Tekijänoikeusdirektiivejä

EUR-Lex, erityisesti osasto 17.20 Immateriaalioikeus sisältää seuraavat direktiivit:

Direktiivit eivät ole suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, vaan ne velvoittavat jäsenvaltiot säätämään lait, joilla direktiivien sisältö toteutetaan. Direktiiveillä on kuitenkin merkitystä lakien sisällön tulkinnassa.