Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 4 Muita teoslajikohtaisia kysymyksiä:

Muokattu kuva-, ääni- ja videodata

Nykyisin kuvaa, ääntä ja videota muokataan usein muotoon, joka vie vähemmän tilaa ja tiedonsiirtokapasiteettia. Tällöin esityksen laatu voi kärsiä huomattavastikin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että aineisto tulisi tekijänoikeudesta vapaaksi, kun sen laatua heikennetään. Päinvastoin heikennys voi itsessään rikkoa tekijänoikeutta.

Kuvan, äänen tai videon käyttöön tarvitaan yleensä alkuperäisten tekijöiden luvat. Kun on musiikista kyse, niin tekijäksi lasketaan ainakin säveltäjä. Jos sävelmään liittyy laulu, niin tekijöinä ovat myös sanoittaja ja sovittaja. Jos aineisto sisältää – johonkin muotoon muunnettuna – esittävän taiteilijan kuten soittajan esityksen, tarvitaan lisäksi taiteilijan lupa. Jos taiteilijoita on useita, tarvitaan lupa kultakin.

Joissakin tapauksissa aineisto ei ylitä teoskynnystä. Tällaisia ovat esimerkiksi monet valokuvat, luonnonäänien äänite ja kiinteällä kameralla ilman ihmisen ohjausta kuvattu video. Niitä koskevat kuitenkin tekijänoikeuden lähioikeudet kuten äänitteen valmistajan erityinen oikeus (46 §).

Olennaista tällöin on, kuka on valmistanut alkuperäisen äänitteen tai muun tallenteen. Sen muuntaminen muihin muotoihin, esimerkiksi analogisesta digitaaliseksi, on riippuvaista alkuperäisen äänittäjän luvasta. Jos kyse on teoksesta, tarvitaan lisäksi tekijöiden luvat.

Käytännössä tämä kaikki merkitsee usein sitä, että tarvittavien lupien hankkiminen on mahdotonta ja esimerkiksi ajatus musiikin laittamisesta webiin harrastusmielessä kannattaa unohtaa. Poikkeuksia muodostavat tietenkin esimerkiksi asianharrastajien yhteisöt, jotka tekevät, esittävät ja tallentavat musiikin alusta loppuun kokonaan itse – tai käyttäen sellaisia aineksia, jotka ovat tekijänoikeudesta vapaita (esimerkiksi kansansävelmät) tai joiden käyttöön luvat ovat hankittavissa.

Se, että verkkoon laitettavat tiedostot ovat usein luonteeltaan varsin karkeita jäljennöksiä alkuperäisistä tallenteista, ei siis suinkaan kumoa äänittäjien, esittäjien ja tekijöiden oikeuksia. Päinvastoin se saattaa hyvinkin merkitä sitä, että kaiken muun lisäksi on loukattu tekijöiden ns. moraalisia oikeuksia, koska teosta on muunnettu ”tekijän kirjallista tai taiteellista arvoa tahi omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla”.