Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 5 Tekijänoikeus ja netti:

Mitä merkitsee teoksen julkistaminen netissä?

Teoksen lähettäminen netin keskustelupalstalle, toimittaminen anonymous FTP:llä haettavaksi, sijoittaminen (suojaamattomana) webiin tai muu vastaava toimenpide on teoksen julkistamista. (8 §) Se on siis pääsääntöisesti sallittua vain tekijälle taikka sellaiselle, jolle tekijä on antanut luvan.

Tällöin tekijänoikeus tulee niiden rajoitusten alaiseksi, jotka seuraavat julkistamisesta. Julkistetusta teoksesta saa esimerkiksi valmistaa muutaman kappaleen yksityistä käyttöä varten (12 §) ja sitä saa siteerata (22 §).

Toisaalta julkistaminen netissä, kuten muukaan julkistaminen, ei poista tekijänoikeutta eikä tee teoksesta ”vapaata riistaa”. Esimerkiksi web-sivulla julkistetun teoksen käyttö toisella sivulla tai sen julkaiseminen kirjana kuuluu tekijän yksinoikeuden piiriin. (2 §)

Myös teoksen kopiointi esimerkiksi palvelimesta toiseen on periaatteessa tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluva asia. Käytännössä täytynee lähteä siitä, että sijoittaessaan teoksensa esimerkiksi webiin tekijä implisiittisesti hyväksyy välineen luonteesta johtuvat seuraamukset kuten teoksen kopioitumisen webiä käytettäessä (esimerkiksi tietokoneen muistiin, kuvaruudulle, välimuistiin yms.). Sen sijaan se, että joku kopioi toisen tekemän teoksen webistä ja panee sen julkisesti saataville omaan koneeseensa tai hakemistoonsa, edellyttää tekijän lupaa.

Joskus on käyty keskustelua siitä, pitäisikö web-osoitteen (URLin) julkaisemiseen pyytää lupa. Tekijänoikeuden kannalta tilanne on mielestäni kiistatta se, että lupaa ei tarvita. Eri asia sitten, mitä kukin pitää eri tilanteissa kohteliaana tai muuten aiheellisena.