Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 2 Tekijänoikeuden rajoitukset:

Mitä tekijänoikeudelle tapahtuu tekijän kuollessa?

Tekijänoikeus ei lakkaa tekijän kuollessa, vaan se on voimassa, kunnes 70 vuotta on kulunut tekijän kuolinvuodesta (43 §). Tämä aika oli aiemmin 50 vuotta, mutta se on EU-direktiivin johdosta pidennetty 70 vuodeksi vuonna 1995.

Tekijänoikeuslaissa säädettyjen ns. lähioikeuksien kuten valokuvaoikeuden osalta voimassa­olo­ajat ovat lyhyempiä ja eri oikeuksien osalta erilaisia. Lisäksi suoja-aikaa saattaa lyhentää se, että on ehkä sovellettava teoksen tekohetkellä voimassa ollutta lakia, jonka mukainen suoja-aika voi olla lyhyempi kuin nykyisin. Ks. esimerkiksi tekijänoikeusneuvoston lausuntoa 2003:6.

Tekijänoikeuden vanhennuttua teos on ”vapaata riistaa” eli kuka hyvänsä saa julkaista sen, kaupallisessa tarkoituksessa tai muuten. Huomattakoon kuitenkin, että tämä koskee vain itse teosta, ei esimerkiksi sen käännöksiä, joihin saattaa hyvinkin olla voimassa kääntäjän tekijänoikeus.

Tekijänoikeus on siinä mielessä omaisuutta, että siihen sovelletaan avio-oikeutta, perintöä ja testamenttia koskevia säädöksiä. (41 §) Vakiintuneen käytännön mukaisesti ei perintönä saadusta tekijänoikeudesta kuitenkaan ole peritty perintöveroa eikä omaisuusveroa. Tämä on vahvistettu ratkaisussa KHO 2004:55.

Myös tekijän moraaliset oikeudet siirtyvät perillisille. Tekijä voi testamentilla antaa määräyksiä tekijänoikeuden käyttämisestä tai valtuuttaa toisen antamaan sellaisia määräyksiä.

Periaatteessa on olemassa ns. klassikkosuojan mahdollisuus: tekijän kuoltua (olipa tekijän­oikeus lakannut tai ei) on tekijänoikeusasioita hoitavalla ministeriöllä lakiin (53 §) perustuva oikeus kieltää sellainen toiminta, jossa ”kirjallisen tai taiteellisen teoksen suhteen – – menetellään julkisesti sivistyksellisiä etuja loukkaavalla tavalla”. Tätä oikeutta on käytetty vain kerran; silloin oli kyse eräiden kirjojen suomennosten maahantuonnista ja myynnistä, jotka kiellettiin, koska suomennoksia pidettiin laadultaan ala-arvoisina (KKO 1967-II-10).