Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Entä käännökset ja muunnelmat?

Teoksen käännökseen on kääntäjällä tekijänoikeus, mutta hänellä ei ole oikeutta määrätä siitä tavalla, joka loukkaa tekijänoikeutta alkuperäisteokseen. Jos käännettävä teksti jää teoskynnyksen alle eli on esimerkiksi lyhyt yksinkertainen tiedonanto tai pieni luettelo, ei käännökseenkään synny tekijänoikeutta. Mutta jos käännettävä teksti on teos, saa käännös suojan; tähän ei siis sisälly mitään käännöksen laatua tai luovuutta koskevaa kriteeriä (4 §).

Tämä merkitsee, että käännöksen julkaiseminen edellyttää sekä alkuperäisen tekijän että kääntäjän lupaa. Käytännössä toki kummatkin tekijänoikeudet hyvin usein ovat siirtyneet kustantajille, jolloin tarvitaan kustantajien lupa.

Jos alkuperäisteoksen tekijänoikeuden voimassaolo on päättynyt tai siihen ei koskaan ole ollutkaan tekijänoikeutta, niin kääntäjällä on käännökseen yksinomainen tekijänoikeus.

Käännöksiin rinnastetaan muunnelmat. Muunnelman julkaiseminen edellyttää siis sekä alkuperäisteoksen tekijän että muuntelijan lupaa.

Joissakin tilanteissa voi olla epäselvää tai kiistanalaista, onko kyseessä teoksen muunnelma vai uusi teos, jonka luomisessa on käytetty esikuvana tai muunlaisena apuna jotakin teosta. Jälkimmäisestä tilanteesta laki käyttää hiukan omituista ilmaisua puhuen siitä, että ”joku teosta vapaasti muuttaen on saanut aikaan uuden ja itsenäisen teoksen” (4 §, 2 mom.).

Pelkästään kaunokirjallisen teoksen perusjuonen taikka tietokoneohjelmassa sovelletun algoritmin käyttäminen ei tee teoksesta olemassaolevan teoksen muunnelmaa eikä siis aiheuta tekijänoikeudellista riippuvuutta alkuperäisteoksesta.

Oikeuskäytännössä myös parodioita käsitellään yleensä itsenäisinä teoksina eikä muunnelmina. Tekijänoikeusneuvoston lausuntoa 2010:3 lienee kuitenkin tulkittava niin, että parodialta edellytetään omaperäisyyttä: esimerkiksi pelkkä sanan vaihtaminen toiseen ei riitä.

Esimerkiksi videoesityksen muuttaminen niin, että puhe tai tekstitys vaihdetaan aivan toiseksi, ei ole parodiointia eikä muutenkaan sallittua ilman alkuperäisen teoksen oikeudenhaltijoiden lupaa.