Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Mitä teoksen lähettäminen kilpailuun vaikuttaa?

Esimerkiksi käsikirjoituksen lähettäminen kirjoituskilpailuun tai kuvan lähettäminen valokuvakilpailuun merkitsee useimmiten sitä, että tekijä luovuttaa ainakin osan oikeuksistaan kilpailun järjestäjälle. Tämä riippuu kilpailun säännöistä. Osallistujien voidaan edellyttää tutustuneet sääntöihin ja hyväksyneen ne, vaikka säännöt usein ovatkin mutkikkaat ja pitkät.

Säännöt vaihtelevat paljon. Kirjoituskilpailuissa on tyypillistä, että järjestäjä saa oikeuden julkaista parhaiksi katsomansa teokset korvausta vastaan. Sen sijaan valokuvakilpailujen säännöillä järjestäjä usein saa varsin laajat oikeudet kaikkiin osallistuneisiin kuviin. Ks. artikkelia Valokuvakilpailuista tullut kuvankeräyskampanjoita. Esimerkki säännöistä:

Järjestäjällä on oikeus julkaista kisaan osallistuneita kuvia lehdissään ja internet-sivuillaan. Voittajakuvia voidaan esittää ilman erillistä korvausta myös muissa tiedotusvälineissä sekä viestintä- ja markkinointimateriaaleissa. Kuvia käytettäessä kuvaajan ja lähettäjän nimet voidaan mainita.

Kilpailujen säännöissä korostetaan usein, että osallistujalla pitää olla täydet oikeudet lähettämiinsä teoksiin. Tämä pätisi, vaikka sitä ei erikseen sanottaisikaan. Lisäksi ihmistä esittävän valokuvan lähettämiseen pitää olla lupa kuvan esittämältä henkilöltä; tätä harvemmin mainitaan.

Teosta voidaan tarjota julkaistavaksi muuten kuin kilpailussa, esimerkiksi lähettämällä kirjan käsikirjoitus kustantajalle tai mielipidekirjoitus lehdessä julkaistavaksi. Tällaista tilannetta arvioidaan vallitsevan käytännön mukaan, joskin myös kustantajan ilmoittamilla yleisillä ehdoilla on merkitystä. Käsikirjoituksen lähettäminen merkitsee ehdotusta neuvotella kustannussopimuksesta eikä sinänsä anna kustantajalle oikeuksia. Kirjoituksen lähettäminen lehteen sen sijaan on tarjous kirjoituksen julkaisemisesta lehdessä lehden ilmoittamilla yleisillä ehdoilla. Jos tarkoitetaan jotain muuta, se on sanottava selvästi lähetteessä. Käytännössä lehdet usein tulkitsevat, että niillä on oikeus muokata kirjoituksia kysymättä kirjoittajan lupaa.