Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 1 Tekijänoikeuden perusteet:

Esipuhe: huomautuksia tästä dokumentista

Tämä dokumentti vastaa kysymyksiin, joita usein esitetään tekijän­oikeus­asioista. Erityisesti tässä painotetaan sellaisia aiheita, jotka liittyvät tietotekniikkaan ja nykyaikaisiin viestintämuotoihin. Lisäksi sivutaan myös sellaisia aiheita, joita (aiheellisesti tai aiheettomasti) otetaan esille tekijän­oikeuden yhteydessä, mm. patentteja, tavara­merkkejä, kirjesalaisuutta ja asiakirjajulkisuutta.

Sulkeissa olevat numerot viittaavat tekijänoikeuslain pykäliin lain Finlex-versiossa, joka on periaatteessa ajantasainen.