Tekijänoikeus: vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin, luku 5 Tekijänoikeus ja netti:

Koskeeko kirjesalaisuus sähköpostia?

Kirjesalaisuus, tai oikeammin sanottuna viestintäsalaisuus, koskee myös sähköpostia. Asiasta on periaatteellinen säädös perustuslain 10 §:ssä ja täsmällisemmät säädökset rangaistusuhkineen rikoslain 38. luvussa.

Viestintäsalaisuus koskee myös virkakirjeitä. Vastaavasti ei ole mitään sellaista rajoitusta, että työtehtävissä lähetetyt sähköpostit olisivat viestintäsalaisuuden ulkopuolella. Sisällön puolesta kyseessä voi olla julkinen asiakirja, mutta sitähän kolmas osapuoli ei voi tietää avaamatta viestiä, mikä taas on häneltä kielletty.

Jos viranomainen on lähettänyt kirjeen, joka sisällöltään on julkinen asiakirja – esimerkiksi viranomaisen päätös, joka ei ole jonkin erityisen lainkohdan perusteella ei-julkinen – niin kenellä hyvänsä on oikeus saada asiakirja luettavakseen tai itselleen jäljennös siitä. Tällöin se seikka, että asiakirjan yksi kappale on sattunut kulkemaan kirjekuoressa tai sähköpostissa, on epäolennaista. Muu kuin vastaanottaja ei tietenkään saa avata suljettua viestiä ottaakseen asiakirjan luettavakseen, vaan vaatimus asiakirjan luettavaksi saamisesta on osoitettava kyseiselle viranomaiselle.

Tekijänoikeuslaissa on nykyisin erillinen säädös, jonka mukaan ”tekijänoikeus ei rajoita laissa säädettyä oikeutta saada tieto yleisestä asiakirjasta” ja että ”teosta saadaan käyttää oikeudenhoidon tai yleisen turvallisuuden vaatiessa” (25d §).