Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Yksi parhaita ajatuksia ∼ Parhaita ajatuksia

KKOO kuvaa (s. 271) seuraavat ilmaukset vaihtoehtoisiksi:
Tämä on yksi tärkeimmistä päätöksistämme.
Tämä on tärkeimpiä päätöksiämme.
Tämä on yksi tärkeimpiä päätöksiämme.

Se toteaa, että viimeksi mainitussa ”yksi on rakenteen näkökulmasta tarpeeton ja voi siksi tuntua arkiselta”. KKOO ei ilmeisesti kuitenkaan pidä ilmausta virheellisenä, koska se kuvaa aiempaa normia seuraavasti:

Aiemmissa ohjeissa on kehotettu välttämään rakennetta yksi parhaita keinoja ja käyttämään sen sijasta rakennetta yksi parhaista keinoista tai ilmaustyyppiä parhaita keinoja.

Nykyisin on sallittu myös ilmaus eräs parhaista keinoista; ks. Eräs ∼ yksi. Sen sijaan eräs parhaita keinoja ei käy; KSK esittää haku­sanassa eräs näin: ”Suomi on eräs rikkaimpia maita paremmin: Suomi on eräs t. yksi rikkaimmista maista t. Suomi on rikkaimpia maita.”