Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Eräs ∼ yksi

KKOO kuvaa (s. 271), että sanaa eräs käytetään viittaamassa sellaiseen, jonka ilmauksen esittäjä tietää, mutta jota hän ei ilmaise, esimerkiksi eräs suomalainen räp-muusikko. KKOO kuitenkin jatkaa:

Toiseksi eräs ilmaisee yhtä ryhmästä (’yksi’):
Työelämässä eräs tärkeimmistä asioista on pitää huolta omasta jaksamisesta.
Monikollisena eräs-sanalla voi olla myös merkitys ’muutama’:
Eräitä kysymyksiä arvonlisäverotuksen laskutussäännöksistä (otsikko)
Lisätietoa: Eräs-sanan käyttöä merkityksessä ’yksi joukosta’ ei aina ole pidetty yleis­kielen mukaisena. Tilalle suositettiin aikanaan sanaa yksi, esim. Kroonisten selkä­vaivo­jen erääksi (→ yhdeksi) syyksi mainitaan huono ergonomia työssä. Suomen kielen lauta­kunta muutti suositusta vuonna 1989 ja hyväksyi tällaisen eräs-sanan käytön yksi-sanan rinnalle.

Lautakunnan päätöstä on selostettu Kielikellon 3/1989 artikkelissa Eräs muutos ja uudelleen Kielikellon 3/1994 artikkelissa Sanoja, merkityksiä, ohjeita – Eräs näkökulma Perussanakirjaan. NSK:ssa linja oli vielä hyvin selvä: sanan eräs kuvauksessa esitetään hylättäväksi muun muuassa ilmaus Talous on vain eräs puoli yhteis­elämää.