Suomen kielen normien muutoksia, luku 16 Normeja, joita ei ole muutettu:

Rakennekysymyksiä

Tässä luvussa käsiteltävissä asioissa normit eivät ole muuttuneet tai muutokset koskevat painotuksia tai tulkintoja. Niistä kyllä saattaa esiintyä vahvastikin sellaisia käsityksiä, että normeja olisi muutettu. Joissakin tapauksissa taas normin muuttamista olisi voinut odottaa sillä pe­rus­teel­la, että yleinen kielen­käyttö on selvästi muuttunut.