Suomen kielen normien muutoksia, luku 16 Normeja, joita ei ole muutettu:

Sanastokysymyksiä

Seuraavissa sanastoasioissa normeja ei ole muutettu: