Suomen kielen normien muutoksia, luku 17 Mitä tarkoitetaan suomen kielen normeilla:

Keskeiset normilähteet

Suomen kielen normit ovat sääntöjä, jotka koskevat ensi sijassa asiatyylistä yleiskieltä. Nämä normit voidaan luokitella virallisuutensa mukaan seu­raa­vas­ti, virallisimmista alkaen:

Sanaa voidaan pitää norminmukaisena, jos sana kuvataan viralliseksi katsottavassa sana­kirjassa ilman merkintää arkisuudesta tms. Tämän perusteella voidaan uusien sanojen ottamista sana­kirjaan ja sanojen kuvausten muutoksiakin pitää normin­muutoksina. Tässä esityksessä on kuitenkin tältä osin rajoituttu sellaisiin tapauksiin, joissa sanan merkitystä on muutettu jossain mielessä ongelmallisella tavalla, ja niitäkin on mukana lähinnä esimerkin­omaisesti. Ongelmana voi olla esimerkiksi se, että syntyy sekaannuksia, kun sana voidaan tulkita joko vanhan tai uuden merkityksen mukaan. Merki­tyksen­muutok­sia kuvailee yleisesti, joskin lähinnä vain esimerkein, muun muassa Kielikellon 3/1994 artikkeli Karvomista kaukalossa – Merkityksen­muutoksia Nykysuomen sanakirjasta Suomen kielen perussanakirjaan.

Sanakirjojen käyttäminen normeina voidaan kuitenkin kyseen­alaistaa. KSK:n päätoimittaja esittää kirjoituksessaan Sanakirjoja nykysuomesta (Kielikello 4/2015) jopa hyvin korostetusti seuraavan:

Sanakirja ei ole ”hyväksyttyjen” tai ”virallisten” sanojen luettelo.

Hän jatkaa selittämällä, että ”tyylimerkinnät eivät ole suosituksia, vaan ne kuvaavat sitä, millaisissa yhteyksissä sanoja yleisimmin käytetään ja miten ne sen vuoksi tekstissä helposti tulkitaan”.

Toisaalta Kotuksen verkkokaupassa julkaisujen esittelyssä KSK:aa koskeva kohta alkaa ”Nyky­suomen yleis­kieltä kuvaava ja normittava Kieli­toimiston sana­kirja”.