Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Mittayksikön tunnus ja taivutuspääte

Kielikellossa 2 (1969) esitetään, että kaksoispistettä käytetään liittämässä lyhenteeseen tai merkkiin päätettä, esimerkiksi ”10 000 m:n juoksu”. Sitten kuitenkin lisätään:

Teknisessä tekstissä jätetään yleensä genetiivi merkitsemättä sellaisissa ilmauksissa kuin 3" lankku, 25 cm pituinen.

Tällaista poikkeusta ei liene mainittu missään kielen­huollon muussa kannanotossa.

Vielä vuonna 2002 Suomen Standardisoimisliiton ”SI-opas” suositti, että ”yksikön tun­nuk­seen ei merkitä taivutuspäätettä, ellei esityksen selvyys sitä vaadi”. Tästä on kuitenkin luo­vut­tu, mutta vanhaa käytäntöä esiintyy edelleen usein etenkin tekniikan alalla.