Suomen kielen normien muutoksia, luku 9 Sanojen merkitykset ja tyylilaji:

Tiekartta

Sanan tiekartta merkitys on vielä PSK:n mukaan vain ’tiestöä esittävä kartta’. Englannin ilmauksen road map tai roadmap vaikutuksesta sitä on ruvettu käyttämään myös merkityksessä ’suunni­tel­ma’. Tähän suhtaudutaan hiukan kriittisesti Kielikellon 3/2014 artikkelissa Kieli­käsi­tyk­set hyvän virkakielen esteenä: ”Vähemmän selvää voi olla se, että esimerkiksi tiekartta viittaa nykyään usein tekstiin (= suunnitelma)”.

Kuitenkin KSK:aan on otettu tiekartta-sanalle toinen merkitys ilman kommentteja: ”kuv. pitkän aikavälin laajoista (vaiheittain toteutettavista) suunnitelmista. Uusi tiekartta tasa-arvon kehittämiseksi.” Tosin sanakirjan esitystavan mukaan elatiivi tarkoittaa, ettei sanaa pidetä aivan virallisena. Todellisuudessa sanaa tiekartta käytetään virallisten tekstien suomennoksissa.