Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Teoreettiset suositukset ja niiden peruuttaminen

Teoreettiseksi voidaan sanoa sellaista kielenhuollon suositusta, jota ei juuri kukaan noudata. Esimerkiksi taivutussuositus viive : viipeen jäi melko teoreettiseksi, mutta sitä sentään noudatti pienehkö joukko normi­tietoisia kielen­käyttäjiä. Sen sijaan esimerkiksi suositusta, jonka mukaan olisi sanottava Euroopan liitto eikä Euroopan unioni, ei liene vuosikausiin noudattanut kukaan.

Suositusta annettaessa ei tietenkään yleensä tiedetä, että se jää teoreettiseksi. Jos niin käy, normeissa tapahtuu kaksi muutosta: ensin kun suositus annetaan ja sitten kun se peruutetaan. Voi myös käydä niin, peruuttamista ei tehdä, vaan suositusta vain ei pidetä missään esillä eikä kielenhuolto itsekään noudata sitä.

Suomen kielen lautakunta antoi 28.9.1992 suosituksen, joka on lyhyesti kuvattu Kielikellon 4/1992 kirjoituksessa Euroopan liitto vai Euroopan unioni. Sen mukaan suositetaan ensisijaisesti ilmausta Euroopan liitto ja sen lyhennettä EL. Paljon tarkemmin asiaa kuvaa Kielikellon 1/1993 artikkeli Mitä subsidiariteetti on suomeksi? EY-sanaston käännösongelmia. Suositusta noudatettiin jonkin aikaa muutamissa merkittävissä viestimissä, mutta ulkoministeriö päätti, että virkamiesten on käytettävä nimitystä Euroopan unioni. Melko pian viestimet siirtyivät samalle kannalle. Tapahtumia on kuvattu tarkemmin Kielikellon 2/1997 artikkelissa Euroopan yhdentyminen ja viestinten kieli. Suomen kielen lauta­kunta ei koskaan ainakaan julkisesti kumonnut suositustaan, mutta esimerkiksi Kielikellon 1/1999 artikkeli Euroopan unionin sisällä on monta Euroopan yhteisöä toteaa, että ”unioni eli helppo lainasana voitti lopulta suomalaisten oman termikiistan”.

Monet teoreettisiksi tai lähes teoreettisiksi jääneet suositukset ovat olleet sepitettyjä termejä, joilla on pyritty syrjäyttämään vierasperäinen sana. Osa niistä on vedetty pois melko hiljaisesti. Tyypillinen esimerkki on kieppo, joka on PSK:ssa päähakusanana, johon roll-on viittaa. KSK:ssa sitä ei enää ole lainkaan.

Kirjoituksessa Sanoistakin voi tulla menestyjiä tai häviäjiä sanotaan sanan kieppo olevan ainutlaatuinen tapaus:

Sana alkoi jo käydä rasitteeksi. Kieppo muistettiin aina mainita esimerkkinä kumma­jai­sis­ta, joita kielenhuoltajat suosittavat. Yleensä se on niputettu yhteen niiden monien sanojen kanssa, joita väitetään Kielitoimiston keksimiksi, mutta jotka ovat puhtaasti urbaania legendaa – siis nämä aina mainittavat ”haarasoipiot”, ”joukko­istui­met” ja muut. Kieppo oli ainoa, jossa oli totta toinen puoli, mutta sekään ei siis ole ollut Kielitoimiston keksimä.

Keksitty sana on ollut myös sanakilpailussa esiin tullut selvätä, joka ilmestyi PSK:aan verbin dekoodata synonyymiksi, mutta on poistettu KSK:sta (v. 2016).

Muita PSK:aan otettuja, mutta KSK:sta poistettuja ovat kapeaa hametta tarkoittava tuppilohame ja limoviikunan nimitys koivufiikus. Sana murekekyljys näyttää joskus esiin­ty­neen todellisessa käytössä, mutta se voitaneen silti luokitella lähinnä teoreettiseksi sepit­teek­si. KSK:ssa sen selityksenä on ”jauhelihakyljys”, joka ei esiinny hakusanana. Ylen jutussa Mikä ihmeen poskeinen tai kieppo? kerrotaan, että murekekyljys poistetaan KSK:sta v. 2018; näin tehtiinkin. Perustelu on outo: ”Kyljys viittaa kokolihaan, joten ehkä mureke­kyljys on yksinkertaisesti vain harhaanjohtava nimitys, sanoo Kielitoimiston sanakirjan päätoimittaja Tarja Heinonen.”

Kielikellon 1/1988 kirjoitus Suomen kielen lauta­kunnan suosituksia – franchising kertoo, että suomen kielen lautakunta päätti ”tarjota käyttöön” sanalle franchising vastineen luvake. PSK:aan se otettiin pää­haku­sanaksi, mutta KSK:sta se on jätetty kokonaan pois. Suosituksen kumoamisesta ei ole ilmoitettu.

Sen sijaan esimerkiksi sormi­tieto­kone on edelleen KSK:ssa, viittauksena sanaan taulu­tieto­kone, vaikka se on todettu epäonnistuneeksi (tuli jonkin verran käyttöön yhdessä lehdessä, mutta hävisi siitäkin) jo Kielikellon 1/2012 kirjoituksessa Sanakilpailu ja kuinkas sitten kävikään – tabletista sormitietokoneeksi ja takaisin.

Joissakin tapauksissa peruuttaminen on puolinaista. PSK suosittaa sanaa numeeristaa sanan digitoida tilalle. Sen sijaan KSK:ssa on molemmat sanat, viittaamatta toisesta toiseen, ja niillä on eri määritelmät.