Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Tiara ∼ tiaara

Paavin kruunua ja eräänlaista diadeemia tarkoittava sana tiaara on saanut KSK:n vuoden 2012 versiossa vaihto­ehtoisen asun tiara, joka on esitetty pää­haku­sanana.

Kielikellon 1/2012 artikkelissa Mitä uutta Kielitoimiston sanakirjassa? tämä mainitaan kirjoitus­asun muutoksena.