Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Spesifi ∼ spesifinen

>Vielä PSK:ssa on spesifi-sanan kohdalla yksinkertainen ohje: ”pitää olla: spesifinen”. KSK:ssa sana spesifi on kuitenkin vain viittauksena sanaan spesifinen eli hyväksytty vaihtoehto.

Tämä on erikoistapaus kysymyksestä, joka koskee uudehkojen vieras­peräisten adjektiivien -nen-loppua. Aihetta on kuvattu NSSK:n esipuheessa laajahkosti. Sen mukaan kieli­lauta­kunta päätti 11.12.1967 suositella ”suurta varovaisuutta lyhyiden muotojen suhteen”, mutta kuvaus jatkuu:

Tykkänään ei kieliJautakunta kuitenkaan halunnut tuomita noita lyhyitä uudis­muotoja: myös lyhyemmät muodot ovat mahdollisia sellaisista sanoista, jotka muissa uusissa kie­lis­sä ovat samoin lyhytmuotoisia (esim. sosiaalisocial, sozial) ja jotka eivät ole suo­mes­sa käytetyistä substantiiveista johdettuja, kuten esim. materiaalinen on johdettu substan­tii­vis­ta materiaali. Sellaiset asut kuin dynaami (vrt. dynamisk, dynamisch, dynamic) ovat mahdottomia.

Kielenhuolto on ollut asiassa pidättyväisellä linjalla, samoin kuin yleinen kielen­käyttö. Esimerkiksi NSSK:n esi­puheen mahdollisiksi mainitsemat lyhentymät destruktiivi, sosiaali ja primitiivi eivät ole päässeet kieleen eivätkä sana­kirjoihin. Niinpä spesifi vaikuttaa lähinnä yksittäiseltä poikkeukselta. Se ei edes kuulu vanhan kannan­oton mukaíseen sana­ryhmään, jossa lyhentämistä pidettiin mahdollisena; vrt. ruotsin specifik, jonka mukaisesti suomessa oli aiemmin käytössä spesifiikki t. spesifiikkinen.

Jonkin verran on kuitenkin tapahtunut muitakin lyhentymiä, mutta jo melko varhain. NSSK:n sanan globaalinen synonyymiksi ja pää­haku­sanaksi tuli PSK:ssa globaali. Sen sijaan lokaalinen on säilynyt (NSK:ssakin), vaikka käytännössä sen on pitkälti korvannut lyhen­ty­mä lokaali.