Suomen kielen normien muutoksia, luku 12 Siirtokirjoitus:

Siirtokirjoitus yleisesti

Siirtokirjoitukseen eli sanojen siirtämiseen kirjoitus­järjestelmästä toiseen on lukuisia menetelmiä. Suomessa on joukko kansallisia standardeja, jotka määrittelevät eräiden kielten siirtokirjoituksessa suomen kielessä noudatettavat menettelyt. Jäljempänä kuvataan, miten kielen­huollon nykyiset kannat poikkeavat kyseisistä standardeista.

Lisäksi vuonna 2018 ava­tus­sa Kotuksen Eksonyymit-sivustossa on kohdassa Kielten nimet ja latinaistukset taulukkona on kuvattu sivustossa käytetyt siirtokirjoitukset, ja niistä osa poikkeaa aiemmista käytännöistä, jotka ovat usein noudatelleen englannin­kielisessä vies­tin­näs­sä käytettyjä tapoja. On tulkinnan­varaista, onko luettelo tulkittava kannan­otoksi siitä, mitä siirto­kirjoitus­menetelmiä tulisi käyttää paikan­nimissä tai muu­toin. Menetelmät on lueteltu Nyky­ajan kielen­oppaan kohdassa Muiden kielten siirtokirjoitus.