Suomen kielen normien muutoksia, luku 12 Siirtokirjoitus:

Arabian sanojen siirtokirjoitus: Khalifahin ∼ Khalifah’n ∼ Khalifan stadion

KOP:n sivulla Arabiankieliset nimet mainitaan YK:n latinalaistus, joka on sivun mukaan ”useimpien arabimaiden hyväksymä”. Sivu ei yksilöi, mitä YK:n latinalaistusta tarkoitetaan. Eksonyymit-sivuston mukaan käytetään YK:n v:n 1972 latinalaistusta arabialle. Sivuston ensimmäisen version kuvauksen mukaan olisi noudatettu uudempaa, vuoden 2017 suositusta, mutta esimerkit olivat silloinkin vanhemman ohjeen mukaisia.

Eksonyymit-sivustossa esitetään vain YK:n latinalaistus, mutta KOP:n sivulla ohje on mutkikkaampi:

Itäisten arabimaiden nimien kirjoittamisessa kannattaa noudattaa ensisijaisesti YK:n kansainvälistä standardia. Läntiset arabimaat (muun muassa Tunisia, Algeria, Marokko) noudattavat sen sijaan yleensä ranskan mukaista latinaistusta, jota voi käyttää tämän alueen tunnetuista nimistä myös suomessa (Sousse). Egyptissä ja Sudanissa käytetään rinnan kansallisia latinaistuksia ja YK:n kansainvälistä latinaistusta.

YK:n latinalaistus ei todellisuudessa ole standardi, vaan poikkeaa kansainvälisestä ISO-standardista.

Kotuksen sivun Qatarin kisapaikkojen nimiä mukaan ”itäisten arabi­maiden paikan­nimien latinaistamiseen suositetaan ensisijaisesti Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n kansain­välis­tä latinaistusta (1972, päivitetty 2017)”. Se kuitenkin lisää: ”Koska ei ole varmuutta siitä, käyttääkö Qatar itse YK:n latinaistusta, voidaan kisapaikkojen nimistä poikkeuksellisesti käyttää myös suomen kansallisen latinaistusstandardin (SFS 5755) mukaisia kirjoitusasuja.”

Sivulla Arabian kielen siirtokirjoitus kuvataan SFS 5755:n mukainen tieteellinen ja yleis­kielinen siirtokirjoitus sekä ISO-standardin mukainen siirto­kirjoitus. Kotus siis ei neuvo käyt­tä­mään mitään näistä, vaan jotakin YK:n määrittelemää menetelmää, joskin se ”poik­keuk­sel­li­ses­ti” sallii kansallisen standardin noudattamisen.

Edellä mainittu Kotuksen sivu mainitsee, että YK:n järjestelmän mukaan ”joihinkin arabiankielisiin nimiin merkitään loppuun h, joka ei kuitenkaan kuulu ään­net­täes­sä”. Sivun mukaan tällöin nimeen ”voi lisätä taivutuspäätteen joko sidevokaalin avulla tai heitto­mer­kil­lä”, esimerkiksi ”Khalifahin stadion” tai ”Khalifah’n stadion”. Lisäksi se sanoo: ”On mah­dol­lis­ta käyttää myös Suomen kansallisen standardin (SFS 5755) mukaista kirjoitus­tapaa: Khalifan (kansainvälinen) stadion.”

YK:n latinalaistusten erot ovat seuraavat:

Kotuksen sivuilla käytetään vanhempaa versiota, joskin uudemman version mukainen asu saatetaan mainita vaihtoehtona, mutta ilman alleviivausta,