Suomen kielen normien muutoksia, luku 6 Taivutusmuotojen käyttö:

Mitä voi rakastaa?

Eri kysymys on, milloin ylipäänsä käytetään rakastaa-sanaa- Sitä on vanhastaan käytetty etupäässä vain ihmisen taikka Jumalan, isänmaan, luonnon tms. rakastamisesta Tästä ei liene varsinaista normia ollut, mutta yleen­sä on käytetty muita ilmauksia silloin, kun englannissa käytetään sanaa love jostakin teke­mi­seen, esineisiin, asioihin tms. kohdistuvasta. Tuntemattomassa sotilaassa on kohta, jossa ihmetellään, kuinka kukaan voi rakastaa rätei ja lumpui.

NSK:n yleinen kuvaus rakastaa-sanasta on ”tuntea rakkautta jkta t. jtak kohtaan”. Esimerkit on jaoteltu ryhmiin, joista ensimmäinen kuvaa ihmisen rakastamista, toinen uskonnollista Jumalan (ja lähimmäisen) rakastamista ja kolmannessa rakastetaan luontoa, isänmaata, taidetta, kauneutta, totuutta, yksinäisyyttä, joskin myös vaihtelua, seuraa, mukavuutta, järjestystä, puhtautta, rauhaa, jolloin ollaan jo lähempänä asioista pitämistä tai mieltymystä asioihin.

PSK:ssa ja KSK:ssa rakastaa-sanan kuvaus on toisen­lainen: ”1. tuntea eroottista rakkautta jkta kohtaan; olla syvästi kiintynyt jkhun, pitää jksta hyvin paljon” ja ”2. tuntea syvää mieltymystä jhk, pitää jstak hyvin paljon”. Merkitys on siis jaettu selvästi jonkun rakastamiseen ja jonkin rakastamiseen, joista jälkimmäinen voi olla hyvin paljon pitämistä.

Esimerkiksi Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieliopas antaa seuraavan ohjeen (vielä 4. painoksessa v. 2011; hakemistossa sanan rakastaa kohdalla):

rakastaa: vieraanvoittoista käyttöä mm. »rakastan käydä [par. käyn mielelläni] teatterissa»

PSK:ssa ja KSK:ssa on esimerkkinä myös Rakastan liha­pullia ilman kommenttia.

PSK:ssa on myös esimerkki Rakasti olla yksin, johon otetaan kantaa kahdella tavalla: ”paremmin: rakasti yksinoloa, oli mielellään yksin”. Ensimmäinen ehdotus siis korvaa ilmauksen olla yksin substantiivilla, toinen taas korvaa rakastaa-verbin muulla ilmauksella. Kielenhuollon nykykanta jää hiukan epäselväksi, koska KSK:ssa on muuten sama kannan­otto, mutta alussa on ”us.” (= usein). KSK:ssa on vastaavasti sanan vihata kuvauksessa seuraava kohta: ”Vihaan nousta aikaisin us. paremmin: aikaisin nousemista”, ja tässäkin ”us.” on lisätty PSK:n kannan%ottoon.