Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Mari ← tšeremissi ja vastaavat kansojen ja kielten nimet

Venäjällä elävien suomensukuisten kansojen ja niiden kielten nimiä, jotka olivat jo va­kiin­tu­neet suomeen, on muutettu ”omakielisiksi” eli kyseisen kansan itsestään käyt­tä­mäk­si tai sitä muistuttavaksi sanaksi, esimerkiksi tšeremissi → mari.

NSK:ssa tšeremissi on varsinaisena hakusanana, ja mari on vain viittauksena siihen: ”tšeremissien omakielinen nimitys”. PSK:ssa suhde on jo toisin päin, ja KSK esittää, että tšeremissi on ”marin aiempi nimitys”. Välimuotoista kantaa edustaa vielä Kielikellon 3/1989 artikkeli Kielten nimet:

Muista etäsukukielistä [kuin unkarista] suositetaan käytettäväksi kielen puhujien omakieliseen nimitykseen pohjautuvaa nimeä. Kuitenkaan eri alkuperää olevia, jossakin määrin tuttuja kielten nimiä ei ole pidettävä virheellisinä. – –

Etäsukukielistä käytettävät suositettavat nimiasut hyväksyttävine syno­nyy­mei­neen ovat seuraavat:

saame – lappi
mordva ja sen murteet erzä eli erzämordva (mahdollinen myös ersä) ja mokša eli mokšamordva
mari – tšeremissi
udmurtti – votjakki
komi – syrjääni
hanti – ostjakki
mansi – voguli
nenetsi – jurakki(samojedi)
enetsi – jeniseinsamojedi
nganasani – taugi(samojedi)
selkuppi – ostjakkisamojedi.

Luettelon hyväksyttävistä synonyymeista seuraavat ovat KSK:n mukaan ”aiempia nimiä”, siis vanhentuneita: tšeremissi, votjakki, syrjääni, ostjakki, voguli; nimeä jurakki ei edes mainita, vaikka vastaava suositettava nimi nenetsi on hakusanana.

Samanlaisia muutoksia on tehty myös kaukaisempien kansojen (ja kielten) nimiin. Erikois­tapauksen muodostaa nimi­ryhmä inuitti, inuiitti, inuit ja eskimo. Eräästä Afrikan etelä­osassa elävän kansan jäsenestä (ja kielestä) käytettiin vakiintuneesti englannista lainattua nimeä bushmanni tai bušmanni tai busmanni. Vielä PSK:ssa on näistä kaksi jälkimmäistä ilman viittausta mihinkään muuhun nimeen. KSK:ssa ne on ilmoitettu vanhentuneiksi, ja nykyinen nimi on sen mukaan sani.