Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Inuitti, inuiitti, inuit ja eskimo

Suomen kielessä on käytetty sanaa eskimo Grönlannissa, Pohjois-Amerikan arktisilla alueilla ja Koillis-Siperiassa elävistä kansoista, ja niiden kieliä on kutsuttu eskimokieliksi. Kuten Kielikellon kirjoituksessa 2/2000 Eskimo vai inuitti? kuvataan, eskimo-sanaa on väitetty halventavaksi ja sen tilalle on tarjottu sanaa inuitti (tai sen jotain muunnelmaa). Eskimot itsekin ovat kuitenkin eri mieltä nimitysten sopivuudesta, ja lisäksi inuitti kielen nimityksenä viittaa vain toiseen eskimo­kielten kahdesta ryhmästä.

Eskimo-sanan tilalle tarjotun nimityksen muodossa ja merkityksessä on tapahtunut muutoksia:

Kielikellon 2/2000 artikkelissa Inuit, inuitti ja inuiitti kuvataan nimityksen käsittelyä suomen kielen lauta­kunnassa vuonna 1995. Sanaa inuit ei pidetty sellaisenaan sopivana suomen kieleen yksikkö­muodoksi, joten sitä muokattiin kahdella tavalla.

Iso muutos on Kotuksen uutisena 26.6.2020 julkaistu kirjoitus Eskimoista ja inuiteista. Alaotsikko tai ingressi ”Kaikki verkko­sisältö ei ole ajan­tasaista” jo viittaa siihen, että tar­koi­tus on tuomita edellä mainittu Kieli­kellon artikkeli vanhentuneeksi. Se mainitsee Eskimo-jäätelön nimen muuttamisen ja ottaa kantaa: ”On päivän­selvää, että tuotteita ei kannata markkinoida nimillä, jotka sisältävät ihmis­ryhmiin viittavia vanhentuneita ja rasistisiksi koettuja sanoja.” Sen mukaan ei edes saa käyttää mitään yhteis­nimitystä es­ki­mois­ta: ”Näiden ihmisten niputtaminen yhteen kuuluu menneeseen maailmaan; samalla tavoin on jo pari­kymmentä vuotta vältetty termiä suomalais-ugrilaiset kansat, joka on ollut saman­lainen kieli­suku­lai­suu­teen perustuva nimitys.”

KSK ei kuitenkaan (ainakaan vielä v:n 2024 versiossa) ota yhtä jyrkkää kantaa: ”Eskimot vars. vanh. Grönlannissa, arktisessa Amerikassa ja Koillis-Siperiassa elävistä kansoista käytetty yhteis­nimitys, jonka vars. inuitit kokevat halventavaksi nimitykseksi itsestään; vrt. inuitti, jupikki.” KSK:ssa on myös haku­sanat eskimo­kajakki, eskimo­kieli, eskimo­koira, eskimo­käännös, eskimo­pyörähdys, joihin ei liity mitään kannan­ottoa. Toisaalta niiden kuvaukset on ehkä tarkoituksellisesti kirjoitettu niin, että niissä ei viitata eskimoihin.