Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Inuitti, inuiitti, inuit ja eskimo

Suomen kielessä on käytetty sanaa eskimo Grönlannissa, Pohjois-Amerikan arktisilla alueilla ja Koillis-Siperiassa elävistä kansoista, ja niiden kieliä on kutsuttu eskimokieliksi. Kuten Kielikellon kirjoituksessa 2/2000 Eskimo vai inuitti? kuvataan, eskimo-sanaa on väitetty halventavaksi ja sen tilalle on tarjottu sanaa inuitti (tai sen jotain muunnelmaa). Eskimot itsekin ovat kuitenkin eri mieltä nimitysten sopivuudesta, ja lisäksi inuitti kielen nimityksenä viittaa vain toiseen eskimo­kielten kahdesta ryhmästä.

Kielenhuolto ei liene koskaan tukenut ajatusta eskimo-sanan vältettävyydestä, mutta tilalle tarjotun nimityksen muodossa ja merkityksessä on tapahtunut muutoksia:

Kielikellon 2/2000 artikkelissa Inuit, inuitti ja inuiitti kuvataan nimityksen käsittelyä suomen kielen lauta­kunnassa vuonna 1995.