Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Ja ei

Suhtautuminen ja-sanan ja kielto­verbien (en, et, ei, emme, ette, eivät, älä, älköön, älkäämme, älkää, älkööt) yhdistelmiin on vaihdellut täysin kielteisestä melko sallivaan. Aina on sanottu, että niiden sijasta käytetään yleensä kielto­verbin ja ‑kä liitteen yhdistelmiä: enkä, etkä, eikä jne.

NSK:ssa on ja-artikkelin lopussa seuraava:

— † Hän meni suutarin oppiin ja ei [eikä] räätälin. Kaatui ja ei [eikä] noussut.

Tämä voidaan tulkita yksiselitteisen torjuvaksi, koska NSK:ssa †-merkin selityksenä on ”hylättävä muoto, hylättävää käyttöä”. Kuitenkin esimerkiksi E. A. Saarimaan ”Kielenopas” ottaa paljon lievemmän kannan (6. pai­nok­ses­sa v. 1964 s. 267):

Ja-sanaa ei ole yleensä syytä käyttää välittömästi kielto­sanan edellä, var­sin­kaan, jos kielto­sanalla ei ole erityistä painoa. Kaaduin ja en voinut nousta; p.o. enkä voinut. Mene ja älä palaa; p.o. äläkä palaa. Oikein sen sijaan: He näkevät ja eivät näe (tietysti voisi myös sanoa: ja ovat näkemättä).

Saarimaa ei kuvaile, millaisissa tilanteissa ja ei olisi mahdollinen ja ehkä oikeam­pi­kin kuin eikä. Terho Itkosen ja Sari Maamiehen Uusi kieli­opas (3. painos 2007) esittää toisenlaisen esimerkin ja sille selityksen:

ja: »ja – – ei» tav. par. eikä, esim. »matka on pitkä, ja meillä ei ole omaa autoa» [par. eikä meillä ole – –]. Kuitenkin: tätä sinun ei tarvitse tietää, ja sitä muuta sinä et ymmärtäisikään (ja-lauseen alussa painokas lauseen­jäsen)

Kielikellon 2/2013 kirjoitus Eikä on entisensä. – Eikä! on lähinnä kuvaileva ja toteaa, että nykyään ”käytetään eikä-sanan sijasta usein ja yleistyvästi ilmausta ja ei”. Kirjoitus esittää, että sellainen ”voi turhaan kiinnittää lukijan huomion” ja että ”Monien mielestä se tuntuu kuitenkin yksi­sanaiseen eikä-ilmaukseen verrattuna kankealta”.

KOP:n sivu Konjunktiot: eikä, ei–eikä, ja ei esittää, että ja ei ”ei ole tyyliltään neutraali”. Vaikka sitä ei suoraan sanota virheelliseksi, KOP suosittaa eikä-ilmausta ”olipa ja-lauseen kielto­sana heti ja-sanan jäljessä tai kauempana siitä”. Paljon suorempi kanta otetaan tähän sivuun viittavalla sivulla Nostoja Kielitoimiston ohjepankista 12.10.2022. Tosin nosto itse käsittelee vain tapausta, jossa ensim­mäi­nen lause on myöntö­muotoinen (esimerkiksi Hän on tänään sairaana) ja toinen on kielto­muotoinen ja täydentää ensimmäistä (esimerkiksi ei pääse töihin), mutta ottaa selvän kannan (vain eikä on yleis­kielen mukainen) ja esittää useita lisä­esi­merk­ke­jä.