Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Markkina ∼ markkinat

Sanaa markkinat on aiemmin käytetty vain monikollisena, paitsi yhdyssanoissa. Sitä ruvettiin käyttämään myös yksikössä, merkityksessä ’markkina-alue’, esimerkiksi Suomen markkina. Tämä on nykyisin hyväksyttyä. Kielikellon 4/2004 artikkelissa Kielitoimiston sanakirja asiaa selitetään näin:

Joskus jokin ”väärä” muoto vakiintuu omaan tehtäväänsä, ja se alkaa elää omaa elämäänsä. Näin on käynyt esimerkiksi monen vierastamalle yksikkö­muotoiselle markkina-sanalle. Sen merkitys talouselämän terminä on eriytynyt monikollisesta markkinat-muodosta, eivätkä sanat ole synonyymejä kuin osittain. Yksiköllinen markkina tarkoittaa lähinnä ’markkina-aluetta’.

KSK:ssa on sanat markkina ja markkinat erikseen, ja edellisen kuvauksena on seuraava: ”tal. markkina-alue. Tutkimuksessa käsiteltiin viittä eri markkinaa. Yhtiö on pyrkinyt laajentamaan markkinaansa.” Monikkomuodon markkinat kuvauksessa toisaalta esitetään yhdeksi merkitykseksi ”menekkialue”, ja esimerkeissä on ”kotimaan, Euroopan markkinat”. Oletettavasti on tarkoitettu, että ilmauksilla ”Saksan markkinat” ja ”Saksan markkina” ei ole merkitys­eroa.

KSK:n mukainen markkina tarkoittaa siis aluetta, kuten maata, maan osaa tai joukkoa maita. Käytännössä yksikkömuotoa käytetään laajemminkin, olennaisesti monikko­muodon tilalla, kun kyse on sen siitä merkityksestä, jonka KSK kuvaa näin: ”kysyntä ja tarjonta sekä niihin liittyvä hinnanmuodostus, kaupalliset suhdanteet, jnk hyödykkeen kauppa koko­nai­suu­te­na” Niinpä esimerkiksi sanaa asuntomarkkinat (ellei tarkoiteta usean alueen asunto­mark­ki­noi­ta erikseen). Kuitenkin sanaa asuntomarkkina käytetään jo.

Lisäksi on tapahtunut sellainen muutos, että markkina-sanaa käytetään myös sisä­paikallis­sijoissa, esimerkiksi tavara­talo­kaupan markkinassa. Aiemmin käytettiin vain ulko­paikallis­sijoissa, esimerkiksi markkinoilla.