Suomen kielen normien muutoksia, luku 15 Muita muutoksia:

Aakkostus

Aakkostuksesta on useita erilaisia, osittain ristiriitaisia normeja ja käytäntöjä:

Standardin SFS 4600 noudattamista suo­si­tel­laan mm. KOP:ssa ja Kielitoimiston nimi­oppaassa. Jäl­kim­mäi­ses­sä itsessään ei kuitenkaan noudateta sitä.

Kirjain w lajitellaan vanhan käytännön mukaisesti kuten v, joten järjestys on esi­mer­kik­si Valta, Waltari, Virta. SFS 4600 on tällä linjalla, mutta se sallii w:n käsittelyn omana kir­jai­me­naan moni­kieli­ses­sä aineistossa, jolloin järjestys on esimerkiksi Valta, Virta, Waltari. SFS-EN 13170:n mukaan w on oma kirjaimensa.