Lisäohjeita Pinen käytöstä

Yleistä

Nämä ohjeet täydentävät Pine-pikaohjetta ja sisältävät ohjeita

Nämä ohjeet ovat Pinen Unix-version 3.91 mukaiset. Aivan kaikki ei välttämättä toimi vanhemmissa versioissa.

Suuri osa näistä lisäohjeista, esim. aliasten määrittely, koskee erilaisia Pinen sisällä tehtäviä määrittelyjä. Tällöin on syytä huomata, että sellaiset määrittelyt ovat voimassa vain sillä tunnuksella ja siinä koneessa, jossa ne on määritelty. Tärkeä poikkeus on kylläkin se, että joillakin koneilla voi olla yhteinen sähköpostijärjestelmä ja yhteiset käyttäjien kotihakemistot, jolloin myös Pinen sisäiset määrittelyt ovat yhteisiä.

Pineä käyttäessään kannattaa yleisesti katsella, mitä ruudun alareunassa lukee. Siellä nimittäin näkyy muutamia käskykirjaimia ja lyhyitä selityksiä sille, mitä ne tekevät siinä tilassa, jossa ollaan. Niitä on hyötyä ainakin muistin tukena, vaikka ei uskaltaisi ruveta kokeilemaan uusia toimintoja. Lisäksi kysymysmerkillä päästään help-tilaan eli saadaan tarkempia ohjeita juuri kyseisen tilan toiminnoista; help-tilasta päästään takaisin normaalitilaan käskyllä E (kuten ruudun alareunassa oleva ohje E Exit Help kertoo).

Viestien tulostaminen paperille tai tiedostoon

Viestin tulostaminen paperille tai tiedostoon on periaatteessa varsin yksinkertaista: kun sinulle saapunut viesti näkyy ruudullasi, voit Paperille tulostettaessa on kuitenkin huomattava, että Pine käyttää jotakin systeeminlaajuisesti määriteltyä tulostuskomentoa ja -laitetta, jotka eivät ehkä sovellu sinun tarpeisiisi. Voit itse määritellä tulostuskomennon (ja siinä tulostuslaitteen) siten, että annat Pinen päätasolla käskyn S ja sitten valitset kohdan P ja vastaat kysymyksiin. Tällöin Pine tarjoaa kolme eri vaihtoehtoa.

Aliasten ja jakelulistojen määrittely

Sähköpostiosoitteet ovat usein pitkiä ja hankalia muistaa ja kirjoittaa, ja niihin tulee helposti kirjoitusvirheitä. Pinellä voi määritellä ns. aliaksia, jotka ovat Pinen sisällä toimivia lyhenteitä sähköpostiosoitteille. Aliakset ovat käyttäjän valittavissa; usein ihmiset käyttävät kavereidensa lempinimiä aliaksina.

Alias määritellään seuraavasti:

 1. Annetaan Pinen päätasolla (päävalikossa) käsky A. Tällöin avautuu osoitekirja (address book), joka aluksi on tyhjä.
 2. Annetaan nyt käsky A, jolloin päästään lisäämään (add) tietoja osoitekirjaan. Sitten vain vastaillaan kysymyksiin:
 3. Pine kysyy New full name (Last, First): johon vastataan kirjoittamalla henkilön sukunimi ja etunimi pilkulla erotettuina, esim. Korpela, Jukka ja painamalla returnia.
 4. Pine kysyy Enter new nickname (one word and easy to remember): johon vastataan kirjoittamalla haluttu alias (lempinimi), esim. Yucca ja painamalla returnia.
 5. Pine kysyy Enter new e-mail address: johon vastataan kirjoittamalla henkilön sähköpostiosoite täydellisenä jkorpela@malibutelecom.com ja painamalla returnia. Nyt Pine tulostaa ilmoituksen tiedon lisäämisestä, ja tieto ilmestyy ruudulla näkyvään osoitekirjaan.
 6. Lisäys on siis tehty, ja voit seuraavaksi esim. mennä Pinen päävalikkoon M:llä. Pieni erikoisuus on, että jos seuraavaksi annat C-käskyn, niin Pine olettaa, että haluat lähettää postia sille henkilölle, jolle juuri määrittelit aliaksen, ja sijoittaa kyseisen osoitteen valmiiksi vastaanottajan paikalle.
Aliasta käytetään Pinen sisällä kuten sähköpostiosoitetta. Kun esimerkiksi olet antanut C-käskyn, voit ensimmäiseksi (To:-kenttään) kirjoittaa vaikkapa määrittelemäsi aliaksen Yucca ja painaa returnia, jolloin Pine "laventaa" tiedon seuraavannäköiseksi:
To   : Jukka Korpela <jkorpela@malibutelecom.com>
Tämä on ehkä sellainen muoto, johon et ole tottunut, mutta se on aivan standardinmukainen tapa ilmoittaa osoite sähköpostiviesteissä. Huomaa, että Pine sijoittaa lavennukseen varsinaisen osoitteen kulmasulkuihin ja sen eteen henkilön oikean nimen sellaisena, kuin olet sen kirjoittanut määritellessäsi aliasta.

Voit muuttaa aliasmäärittelyä menemällä ensin Pinen päätasolta osoitekirjatilaan (käskyllä A), siirtymällä sitten nuolinäppäimellä kyseisen aliaksen kohdalle ja antamalla käskyn E. Pine kysyy, mitä kenttää (field) kyseisessä aliasmäärittelyssä haluat editoida.

Aliasmäärittelyllä voit myös tehdä omaan käyttöösi jakelulistan (distribution list), jos sinulla on toistuvasti tarvetta lähettää sähköpostia samalle vastaanottajajoukolle. Tällöin osoitekirjatilassa annetaan (A-käskyn asemesta) S-käsky. Pine kyselee tarvittavat tiedot: listan kuvaus eli listan pitkä nimi, listan lyhyt nimi eli nickname sekä listalle tulevat osoitteet yksi kerrallaan (syöttö lopetetaan antamalla tyhjä rivi). Osoitteita annettaessa voidaan käyttää aiemmin määriteltyjä aliaksia. Listan määrittely ilmestyy sitten osoitekirjaasi.

Jakelulistan nimeä voit käyttää aivan kuten aliaksia. Kun lähetät viestin siten, että vastaanottajaksi kirjoitat jakelulistan nimen, niin viestiin tulee To:-kenttään sekä listalle määrittelemäsi pitkä nimi että luettelo osoitteista, joihin viesti menee.

Jakelulistoja kannattaa yleensä tehdä vain todella henkilökohtaiseen käyttöön. Jos esimerkiksi jonkin laboratorion henkilökunta haluaa viestiä keskenään sähköpostilla aktiivisesti, ei ole järkevää, että jokainen määrittelee itselleen jakelulistan. Sellaisten ylläpito henkilöiden vaihtuessa on työlästä - tai jää tekemättä. Parempi ratkaisu tällaisiin tarpeisiin on pyytää atk-ylläpitoa perustamaan yleinen jakelulista, jolle kuka hyvänsä voi lähettää viestin millä hyvänsä sähköpostiohjelmalla. Vastaanottajien saamissa viesteissä näkyy vain listan nimi ja osoite, ei itse jakelua (vastaanottajien osoitteita). Ks. yleisiä ohjeita jakelulistoista.

Viestien järjesteleminen

Normaalisti Pine näyttää viestit saapumisjärjestyksessä, t.s. kansioiden indekseissä niiden otsikot näkyvät siinä järjestyksessä, missä viestit ovat sinulle tulleet. Voit muuttaa tätä järjestystä, mutta muutokset häviävät, kun poistut Pinestä. Järjestelyt koskevat siis vain sitä, missä järjestyksessä viesit ovat kansiossa yhdellä Pinen käyttökerralla.

Kun ruudulla näkyy jonkin kansion (esim. saapuvan postin kansion) sisällysluettelo eli indeksi, siis viestien otsikot, niin voit muuttaa järjestystä antamalla ensin komennon $ (dollarinmerkki). Sen jälkeen Pine pyytää sinua valitsemaan järjestyksen:

Jos haluat uudestaan muuttaa järjestystä, on uudestaan kirjoitettava $ ja sitten kirjaimella valittava haluttu järjestys.

Huomaa, että järjestyksen kääntäminen päinvastaiseksi R:llä "jää päälle". Jos olet esimerkiksi valinnut koon mukaisen järjestyksen (Z) ja sitten kääntänyt sen päinvastaiseksi (R) eli isoimmasta pienimpään, niin vaihtaessasi järjestyksen aikajärjesteiseksi (A tai D), järjestykseksi tulee normaalille käänteinen aikajärjestys, uusimmasta vanhimpaan. Normaalitilaan päästään tietysti kääntämällä järjestys uudestaan päinvastaiseksi (R).

Newsien käyttö Pinellä

Pinessä on myös käyttöliittymä nyyseihin (news-järjestelmään). (Muita käyttöliittymiä ovat mm. ohjelmat rn ja nn, Emacs-editorin gnus-toiminto sekä monien WWW-katseluohjelmien news-tuki.)

Kyseinen käyttöliittymä on helppokäyttöinen, mutta käytön aloittamisessa on omat niksinsä. Tarkemmin sanoen tarvitaan seuraavat temput:

 1. Käynnistä Pine.
 2. Kirjoita S. Näin pääset Pinen setup-toimintoon, ja Pine kysyy, minkä alitoiminnon haluat valita.
 3. Kirjoita C. Sillä pääset em. toiminnon config-alitoimintoon. Nyt ruudulle ilmestyy lomakkeentapainen, jonka avulla voit vaikuttaa eri tavoin Pinen toimintaan.
 4. Näpäyttele alaspäin osoittavaa nuolinäppäintä (tai control-N:ää), kunnes tulet sen rivin kohdalle, jolla lukee nntp-server.
 5. Kirjoita A, jolloin Pine vastaa: Enter the value to be added :.
 6. Kirjoita nyysipalvelimen Internet-nimi, esim. news.freenet.hut.fi tai news.inet.fi tai jotain muuta sen mukaan, mitä palvelinta käytät, ja paina returnia.
 7. Kirjoita E, jolla pääset pois setup-toiminnosta Pinen päätasolle.
 8. Poistu Pinestä normaaliin tapaan (Q).
Edellä olevat temput tekemällä olet ottanut käyttöösi Pinen news-käyttöliittymän. Onneksi temput tarvitsee tehdä vain kerran. Tästedes voit vain käyttää kyseistä liittymää seuraavasti:
 1. Käynnistä Pine.
 2. Mene kansiolistaan L-käskyllä. Nyt näet näytön, jossa yhtenä (viimeisenä) kohtana on News-collections ja sen alla [ Select Here to See Expanded List ]. Mene viimeksi mainitun kohdalle ja paina returnia.
 3. Jos olet aiemmin lukenut newsejä (jollain muulla ohjelmalla), näet listan tilaamistasi ryhmistä. Jos et, lista on aluksi tyhjä.
 4. Voit tilata ryhmän A-käskyllä. Kun Pine kysyy listan nimeä, voit kirjoittaa nimen taikka control-T:n, joka näyttää kaikki ryhmät, ja voit poimia S:llä niistä haluamasi ryhmän. Jos haluat tilata useita ryhmiä samalla kertaa, on kätevämpää toimia hiukan toisin: silloinkin annetaan ensin A-käsky ja control-T mutta sitten annetaan L-käsky, jolla päästään tilaan, jossa voidaan X-näppäimen avulla (ja kursoria nuolinäppäimillä siirrellen) merkitä halutut ryhmät tilattaviksi; lopuksi annetaan S-käsky, jolloin Pine kysyy vielä varmistuksen sille, että haluat todella tilata ryhmät.
 5. Kun ruudulla näkyy ryhmien nimiä, voit nuolinäppäimillä siirtyä haluamasi ryhmän kohdalle ja painaa returnia, jolloin saat listan kyseisen ryhmän artikkeleista.
 6. Kun ruudulla on artikkelien (otsikkojen) lista, voit lukea artikkeleita aivan kuten normaalia sähköpostia. Voit vastata artikkeliin kuten vastaisit tavalliseen sähköpostiviestiin, siis R-käskyllä; Pine kysyy erikseen, haluatko lähettää vastauksesi newseihin, ja jos vastaat kieltävästi, vastauksesi menee henkilökohtaisena sähköpostiviestinä artikkelin kirjoittajalle.
 7. Kun olet jossakin ryhmässä, voit lähettää artikkelin ryhmään C-käskyllä ikäänkuin kirjoittaisit tavallisen sähköpostiviestin.
Jos kuitenkin haluat vaihtaa news-palvelinta, esim. lukea välillä otaxin ja välillä nntp:n newsejä, ei tiettävästi ole tapaa vaihtaa palvelinta "lennosta" vaan sinun täytyy ensin Pinen sisällä vaihtaa palvelinta (setup-toiminnossa, kohta nntp-server, näpäytetään C niinkuin change ja kirjoitetaan halutun palvelimen nimi), sitten poistua Pinestä ja käynnistää Pine uudestaan.

Koska uutisryhmä on Pinen kannalta kansio, voit järjestellä artikkeleita edellä kuvatulla tavalla aivan kuten omien postikansioidesi sisältöä, esimerkiksi lähettäjän tai aiheen mukaiseen järjestykseen.

Pinen versiosta 3.93 alkaen se voidaan konfiguroida niin, että se lähettää newseihin kahdeksanbittiset skandinaaviset merkit (ISO-Latin-1-merkistön mukaisesti) sellaisinaan.

Pinen asetusten muuttamisesta

Pinen asetuksia voi muuttaa (eli Pineä voi "konfiguroida" eli "kustomoida") kahdella tavalla: Näistä yleensä ensin mainittu tapa on selkeämpi ja siistimpi. Käytännössä sitä käytettäessä Pine itse tekee tarvittavat muutokset .pinerc-tiedostoon. Pinen päävalikossa annetaan käsky S ja sen jälkeen C, jolla päästään konfigurointivalikkoon. Nuolinäppäimellä mennään sen rivin kohdalle, jolla oleva asetus halutaan muuttaa. Kysymysmerkillä saa selityksen siitä, mistä asetuksesta on kyse (ja E:llä pääsee sitten takaisin konfigurointivalikkoon). Ruudun alareunassa näkyy lyhyitä ohjeita; erityisesti asetuksen muuttaminen tehdään C:llä ja uuden asetuksen asettaminen A:lla, ja konfigurointivalikosta tullaan ulos E:llä.

Edellä oli esimerkki asetusten muuttamisesta newsien käyttöä varten.

Aivan kaikkia asetuksia ei voi muuttaa edellä kuvatulla tavalla, joskin mahdollisuudet lisääntyvät Pinen versionnumeron kasvaessa. Asetuksia voi muuttaa myös editoimalla käyttäjän kotihakemistossa olevaa tiedostoa .pinerc joka sisältää kohtuullisen hyvät kommentit siitä, mitä mikin rivi tarkoittaa.

Jos esimerkiksi haluat, että lähettämissäsi viesteissä on Reply-To:-kenttä, käytä editoria (esim. emacs) tiedoston .pinerc editoimiseen siten, että korvaat rivin

customized-hdrs=
esimerkiksi rivillä
customized-hdrs=Reply-To: jkorpela@malibutelecom.com
Tällöin viesteihisi tulee Reply-To:-kenttä, jossa on ilmoittamasi osoite, ja kun viestin lukija haluaa vastata viestiisi, Pine kysyy, haluaako hän lähettää vastauksensa näin määriteltyyn osoitteeseen. Huom.: Kun sinä lähetät viestiä, määrittelemäsi Reply-To:-kenttä ei normaalisti ole näkyvissä, vaikka se tulee mukaan viestiin. Käskyllä control-R saat kuitenkin halutessasi näkyviin ns. rikkaan otsikon (rich header), jossa on mukana myös em. kenttä.

"Automaattinen allekirjoitus" (signature)

Jos käyttäjän kotihakemistossa on tiedosto, jonka nimi on
.signature
niin Pine automaattisesti lisää sen sisällön allekirjoitukseksi jokaiseen viestiin, jonka käyttäjä lähettää.

Mainittu tiedosto voidaan perustaa esimerkiksi Emacs-editorilla.

Pitkiä allekirjoituksia ei pidä käyttää. Neljää riviä pitempi .signature on jo liioittelua.

Jos vastaat viestiin r-käskyllä siten, että siteeraat alkuperäisen viestin (eli olet vastannut myöntävästi Pinen kysymykseen Include original message in Reply?), niin Pine oletusarvoisesti sijoittaa tiedoston .signature sisällön siteeratun viestin eteen. Kaikki eivät pidä tästä. Toiminta on muutettavissa sellaiseksi, että .signature:n sisältö tulee tällöinkin koko viestisi loppuun, muuttamalla Pinen asetuksia: mene setup-valikon konfigurointivalikkoon ja aseta "piirre" (feature) signature-at-bottom menemällä kyseiselle riville ja painamalla returnia.

Lisätietoja

Yleistietoja sähköpostista on Meilioppaassa.

Varsin paljon lisätietoja Pinestä on Pine Information Centerin ylläpitämissä WWW-dokumenteissa. Sieltä löytyy muun muassa ns. FAQ-lista eli vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin.


Jukka Korpela
Tekstin viimeisin päivitys 2000-10-18. Teknisiä muutoksia 2001-03-12 ja 2002-07-05.