Pine-pikaohje

Perusteita

Pine on Unix-koneissa toimiva sähköpostiohjelma.

Perusteiden alkeet:

Elmin käyttäjille: Pine on suunnilleen yhtä helppo käyttää kuin Elm, mutta erilainen. Huomaa erityisesti, että välilyönti käskynä ei tee mitään järkevää ja että viestin kirjoittamisen jälkeen se lähetetään control-X:llä.

Eka kerta

Kun ensi kerran käynnistät Pinen, näet ruudullasi Pinen tervetuloviestin (Welcome to Pine). Lisäksi Pine kysyy, haluatko lyhyehkön (englanninkielisen) käyttöohjeen. Vastattuasi myöntävästi (Y) tai kieltävästi (N) pääset Pinen normaaliin aloitustilaan. Jos vastasit myöntävästi (Y), saat hetken kuluttua sähköpostitse ohjeen. Voit lukea sen Pinellä kuten minkä hyvänsä viestin. (Kuitenkin ohjeen tilaaminen on tuskin tarpeellista, koska sen sisältö on melko tekninen ja koska Pineä koskevia lisätietoja on runsaasti luettavissa WWW:llä.)

Postin lukeminen

Näin luet postia:
 1. Käynnistä Pine eli anna komento
  	pine
  
 2. Ruudulle ilmestyy Pinen päävalikko. Anna käsky i eli vain paina i-näppäintä.
 3. Pine näyttää nyt saapuvan postin laatikossasi olevien viestien luettelon, jossa on yksi rivi kutakin viestiä kohti. Kursori on ensimmäisen lukemattoman viestin kohdalla tai, jos lukemattomia viestejä ei ole, viimeisen viestin kohdalla. Luettelossa on N-kirjain rivin alussa, jos et ole lukenut viestiä, ja A-kirjain, jos olet jo paitsi lukenut sen myös vastannut siihen.
 4. Paina returnia, jolloin Pine näyttää kyseisen viestin. Jos viesti on pitempi kuin ruudulle yhdellä kertaa mahtuu, paina välilyöntinäppäintä päästäksesi eteenpäin.
 5. Viestin luettuasi voit haluta tehdä erilaisia asioita, joita kutakin varten on ohjeet jäljempänä:
  1. vastata viestiin
  2. hävittää viestin
  3. siirtää viestin kansioon
  4. lähettää viestin eteenpäin toiselle henkilölle
  5. olla tekemättä viestille mitään.

5.1 Viestiin vastaamiseksi paina r-näppäintä. Pääset vastaamistilaan, joka on samantapainen kuin jäljempänä kuvattava normaali postinlähetystila. Sitä ennen Pine kuitenkin kysyy, haluatko lainata saamasi postin mukaan vastaukseen:

	Include original message in Reply? (y/n/^C) [n]:
Yleensä kannattaa painaa returnia, mikä merkitsee, ettet halua lainata. Jos kuitenkin haluat lainata, kirjoita y ja paina returnia. Kirjoita joka tapauksessa vastauksesi samaan tapaan kuin postia muuten lähetettäessä, mutta ottaen huomioon, että voit ruveta suoraan kirjoittamaan itse vastausviestiä. Vastauksen lähetettyäsi olet samassa tilanteessa kuin edellä kohdassa 5 kuvattiin.

5.2 Viestin hävittämiseksi paina d-näppäintä. Tällöin Pine automaattisesti siirtyy näyttämään seuraavaa lukematonta viestiä saapuneen postin laatikostasi. Hävitettyä viestiä ei saa takaisin sen jälkeen, kun olet poistunut Pinestä. Jos siis et ole varma siitä, tarvitsetko viestiä ehkä myöhemmin, kannattaa hävittämisen asemesta siirtää se kansioon seuraavassa kuvattavalla tavalla.

5.3 Siirtääksesi viestin haluamaasi kansioon paina s-näppäintä. Tällöin Pine kysyy

SAVE to folder [saved-messages] : 
Jos vain painat returnia, viesti siirtyy kansioon nimeltä "saved-messages". Voit myös kirjoittaa haluamasi kansion nimen ja painaa returnia. Jos kyseisennimistä kansiota ei ole, Pine kysyy varmistukseksi:
Folder "kansionnimi" doesn't exit. Create? (y/n/^C) [y]
Jos haluat, että Pine perustaa kansion, paina returnia. Jos taas kirjoitit kansion nimen väärin, kirjoita n ja paina returnia ja yritä uudestaan eli kirjoita s jne. Kansioiden käytöstä kerrotaan lisää jäljempänä.

5.4 Lähettääksesi viestin eteenpäin toiselle henkilölle eli "forwardoidaksesi" sen paina f-näppäintä. Tällöin pääset tilaan, joka vastaa normaalia postinlähettämistilaa, mutta viestiosassa on valmiiksi lopussa teksti Forwarded message ja sen jäljessä alkuperäinen viesti. Kirjoita vastaanottajan osoite normaalisti, ja yksinkertaisimmassa tapauksessa voit sitten lähettää viestin control-X:llä. Saattaa kuitenkin olla hyvin aiheellista lisätä viestin alkuun (ennen tekstiä Forwarded message) oma selityksesi, lyhimmillään ehkä jotain sellaista kuin "Tiedoksesi vain" tai "Tämä asia kuulunee sinun alaasi" ja vasta sitten painaa control-X:ää.

5.5 Jos et halua tehdä viestille mitään, paina n-näppäintä päästäksesi lukemaan seuraavan lukemattoman viestin. Jos sellaista ei ole, tulee viesti No more messages. Tällöin voit esim. lopettaa Pinen käytön painamalla q-näppäintä (ja vastaamalla Pinen ehkä esittämiin kysymyksiin) tai mennä Pinen päävalikkoon i-näppäimellä. Huomaa, että jos et tee viestille mitään, niin Pine myöhemmin edelleenkin näyttää sen saapuneen postin listassa, lukemattomien postien joukossa, tosin luettavaksi merkittynä (s.o. listan kyseisen rivin alussa ei enää ole N-kirjainta). Mitä enemmän jätät viestejä tällä tavoin kokonaan käsittelemättä, sitä kauammin Pinen käynnistys kestää.

Postin lähettäminen

Näin lähetät postia:
 1. Käynnistä Pine eli anna komento
  	pine
  
 2. Ruudulle ilmestyy Pinen päävalikko. Anna käsky c eli vain paina c-näppäintä.
 3. Pine menee nyt postinkirjoitustilaan. Ruudulla näkyy mm. seuraava:
  	To	:
  	Cc	:
  	Attchmnt:
  	Subject :
  	----- Message Text -----
  
  ja kursori on näistä riveistä ensimmäisen lopussa, valmiiksi kohdallaan. Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite ja paina returnia. Tällöin Pine saattaa jollakin tavalla täydentää osoitetta. Joka tapauksessa kursori siirtyy seuraavan rivin (Cc :) loppuun. Paina returnia. Kursori siirtyy seuraavan rivin (Attchmnt:) loppuun. Paina taas returnia. Nyt olet Subject-rivillä. Kirjoita viestin otsikko ja paina returnia. Kursori siirtyy Message Text -rivin jälkeisen rivin alkuun, alueelle, johon itse viesti kirjoitetaan.

  Halutessasi voit antaa To:-rivillä useita vastaanottajia, osoitteet pilkulla toisistaan erottaen. Voit myös antaa Cc:-rivillä yhden tai useamman lisävastaanottajan. Attchmnt:-riviä käytetään silloin, kun halutaan lähettää viestin mukana esim. kuvatiedosto, mutta siihen ei tässä ohjeessa puututa.

 4. Nyt siis olet viestinkirjoitustilassa. Voit poistaa virheellisen merkin korjausnäppäimellä. Voit myös siirtyillä tekstin sisällä nuolinäppäimillä ja poistaa tai lisätä merkkejä. Olet itse asiassa käyttämässä Pico-nimistä editoria. Siihen ei kuitenkaan kannattane tutustua syvällisemmin, vaan jos haluat tehdä vaativampaa editointia, käynnistä Emacs-editori control-_:lla. (Koska alaviiva on yleensä ylätason merkki siinä näppäimessä, josta normaalisti tulee miinusmerkki, tämä merkitsee: paina sekä tasonvaihto- eli shift-näppäin että control-näppäin alas ja näpäytä miinusmerkkinäppäintä.) Emacsista voit sitten poistua esim. yhdistelmällä control-X control-C, jonka jälkeen vastaa y kysymykseen tiedoston tallentamisesta (Save file - -); näin pääset takaisin Pineen niin, että Emacsilla muokattu viesti on valmiina lähetettäväksi.
 5. Viestin kirjoitettuasi anna control-X, joka aiheuttaa viestin lähettämisen. Ennen lähettämistä Pine kuitenkin pyytää varmistuksen: Send Message? [y] : johon vastataan normaalisti painamalla returnia.
 6. Nyt palataan Pinen päävalikkoon. Voit lopettaa Pinen käytön painamalla q:ta tai jatkaa esim. lukemalla postejasi.

Kansioiden käytöstä

Kansio (folder) on väline postien säilömiseen. Teknisesti kansio on tiedosto, mutta yleensä kaiken tarpeellisen kansioiden käsittelyn voi tehdä Pinen sisällä sen komennoilla.

Etenkin jos sinulle tulee paljon postia, sinun kannattaa säilöä saapunut posti kansioihin sopivasti ryhmiteltynä, esimerkiksi kuhunkin aihepiiriin liittyvä posti omaan kansioonsa, jolle annat aihepiiriä kuvaavan nimen. (Tietysti sellainen posti, jota ei enää tarvita, kannattaa hävittää.)

Pine tallettaa automaattisesti kaiken lähettämäsi postin kansioon nimeltä sent-mail. Sitä voit käsitellä kuten muitakin kansioita.

Kun haluat lukea uudelleen sellaisen viestin, jonka olet tallettanut johonkin kansioon, anna Pinen sisällä käsky l, jolloin saat listan kansioistasi. Mene nuolinäppäimillä sen kansion nimen kohdalle, jossa viesti on, ja paina returnia. Tällöin saat kansiossa olevien viestin listan, joka on samaa muotoa kuin normaali saapuneen postin lista. (Itse asiassa saapunut postikin on kansiossa. Sen nimi on INBOX.) Nyt voit lukea vanhoja viestejä aivan samaan tapaan kuin uusiakin. Sitten voit jatkaa Pinen käyttöä normaalisti, esim. antaa uuden l-käskyn, jos haluat käsitellä jotakin muuta kansiota, tai c-käskyn, jos haluat lähettää postia, jne.

Lisätietoja

Pinessä on hyvä sisäinen help-järjestelmä, johon pääsee kysymysmerkillä (?). Siitä pääsee takaisin Pinen normaalitilaan e-näppäimellä.

Ks. myös: Lisäohjeita Pinen käytöstä. Kyseisessä dokumentissa on myös viittauksia muihin lisätietoihin.


Jukka Korpela
Alkujaan kirjoitettu 31.12.1993. Tekstin viimeisin päivitys 30.1.1996. Teknisiä muutoksia 13.3.2001 ja 5.7.2002.