Suomen kirjoitusjärjestelmän epäsäännöllisyyksiä, luku 4 Vieraat sanat:

Penisilliini vai penisiliini?

Edellä kuvatulle konsonanttien kahdentumiselle vastakkainen ilmiö on se, että monissa sanoissa kirjoitetaan kaksoiskonsonantti, mutta äännetään yleensä yksöiskonsonantti: penisilliini [penisiliini], satelliitti [sateliitti], renessanssi [renesanssi], assistentti [asistentti].

Ilmiötä kuvattaessa esitetään yleensä, että se on ruotsin kielen vaikutusta; ruotsissahan kirjoituksen kaksoiskonsonantti ääntyy painottomassa asemassa yksöiskonsonanttina. (Esimerkiksi sanassa assistent ss-yhtymä on painottomassa asemassa, koska paino on sanan lopputavulla.) Osu­vam­paa olisi sanoa, että sanat ovat lainautuneet ruotsista suomeen toisaalta puhutussa, toisaalta kirjoitetussa muodossa, joiden suhde on lainanantajakielen mukainen. Tältä kannalta on omituista, että kirjoitusasun korjaamista suomen kielen kirjoitus­järjes­tel­män mukaiseksi on vastustettu ”ruotsin­voittoisuutena”.

Nykysuomen sivistyssanakirjan alussa olevassa kirjoituksessa ”Vierasperäisten sanojen asu” sanotaan, että ilmiö on ”rajoittunut vain yleislainoihin ja niitä läheneviin sanoihin”. Tämä toki pitää jossain määrin paikkansa ja kuvastaa sitä, että mitä yleisempi jokin sana on, sitä hankalampaa on säilyttää sen kirjoitusasu kielen normaalista järjestelmästä poikkeavana.

Sanan kirjoitusasusta ei voi päätellä varmasti, kuuluuko se tässä käsiteltävään tyyppiin. Sitä varten pitää nimittäin tietää, millä tavulla on pääpaino vastaavassa ruotsin sanassa. Asioita mutkistaa vielä se, että jotkin sanat ovat vakiintuneet ääntämystä vastaavaan kirjoitus­asuun. Kirjoitetaan esimerkiksi diletantti eikä ruotsin kirjoitus­asua jäljitellen dilettantti.

Jos esimerkiksi penisilliini lausuttaisiin kirjoitus­asun mukaisesti, pitäisi sivupainon asettua sil-tavulle eikä lii-tavulle. Kun ll lausutaan yksöis­konsonanttina, sanan kolmas tavu on lyhyt, si, joten yleisten paino­sääntöjen mukaan sivu­paino asettuukin sitä seuraavalle tavulle lii. Ääntämyksen mukauttaminen nykyisen kirjoitus­asun mukaiseksi vaatisi siis melko huo­mat­ta­van muutoksen ääntämis­tottumuksiin.

Entä renesanssi – renessanssi? Ranskan sanassa renaissance on kyllä kaksois-s, mutta ei ääntämyksessä. Kun kirjoitamme ai:n asemesta ääntämyksenmukaisen e:n, olisi loogista kirjoittaa vastaavasti ensimmäisen kaksois-s:n asemesta vain yksi s. Jos taas pitää noudattaa ruotsin kirjoitusasua, niin miksi ei kirjoiteta renässanssi? Suomen kirjoitusjärjestelmän kannalta e:n merkitseminen ä:llä ei olisi sen suurempi poikkeus kuin kaksois-s:n mer­kit­se­mi­nen yhdellä s:llä.

Tässä kuvattu kirjoitusasun ja vallitsevan ääntämyksen välistä risti­riitaa ei kuvata sana­kirjoissa eikä kieli­opeissa. Niinpä ei voida esittää listaa siitä, mitä sanoja se koskee ja miten. Ilmiö on myös muunteleva. Esimerkiksi vaikka lausutaan [penisiliini], saatetaan sana assistentti lausua kirjoitus­asun mukaan.