Tekniikoita monikielisiä Web-sivustoja varten:
Mitä linkin tekstiksi?

Linkittäminen yleensä on suhteellisen yksinkertaista HTML:ssä. Erikielisiin versioihin viitattaessa keskeisenä ongelmana on linkkitekstin valinta eli se, mikä linkin osa toimii "oliona", jonka voi klikkaamalla tai muulla keinoin valita. Periaatteessa tällaisena oliona voi olla myös kuva, mutta yleensä tekstilinkit toimivat parhaiten. Varsinkaan tässä yhteydessä kuvan käyttö ei ole ollenkaan hyvä ajatus, koska luonnollisin tapa viitata dokumentin muunkieliseen versioon on käyttää sanoja tai muuta tekstiä: dokumentin otsikko kyseisellä kielellä tai kielen nimi tai kielen nimen koodilyhenne taikka näiden yhdistelmä. Poikkeuksena voi olla tilanne, jossa että linkkiteksti olisi kieltä, jota merkkikoodiongelmien takia ei voi käytännössä esittää dokumentissa riittävän luotettavasti muuten kuin kuvana; täten jos linkkiteksteinä käytetään kielten nimiä, niin mahdollisesti arabian kielen osalta on syytä käyttää kuvaa (mutta sillekin on syytä kirjoittaa alt-teksti, esim. alt="Arabic"). Erityisesti on syytä varoittaa lippujen käytöstä kielten symboleina.

Yksinkertainen esimerkki suomenkieliselle sivulle sijoitettavasta linkistä, joka viittaa jutun englanninkieliseen versioon:

<p>Tämä sivu englanniksi - This page in English:
<cite><a href="index-en.htm">Techniques for
multilingual Web sites</a></cite>.</p>

Tämä näyttäisi seuraavalta:

Tämä sivu englanniksi - This page in English: Techniques for multilingual Web sites.

Tässä linkkitekstinä on toiskielisen version nimi kyseisellä kielellä. Tästä on se etu, että jos joku suomea osaamaton eksyy sivulle, hän näkee heti, linkkiä seuraamattakin, mitä sivu käsittelee. Joskus tällainen linkkiteksti toimii itsenäisenäkin, mutta usein sen eteen on hyvä kirjoittaa edellä esitetyn tapainen selitys. Suomenkielinen selitys on siinä siksi, että englantia osaamaton ei rupea ihmettelemään, mistä on kyse; tämän merkitys ehkä avautuu, jos kuvittelet englannin tilalle suahilin tai kiinan. Englanninkielinen selitys taas kertoo englantia osaavalle, mistä on kyse; muutoinhan jäisi hänen arvattavakseen, onko kyseessä vain sivulla muuten vain oleva englanninkielinen linkki, jollaiset toki ovat aika tavallisia.

Entä jos kieliä on useita? Silloin voisi tehdä listan tai taulukon, jossa on edellä kuvatun kaltaisia linkkejä ja niille yhteinen alussa oleva selitys, esim. otsikkona, esim. tähän tyyliin:

Tämä sivu muilla kielillä - This page in other languages
Deutsch Techniken für mehrsprachige Web-Sites
English Techniques for multilingual Web sites
svenska Tekniker för mångspråkiga Webbsajter

Taulukkoon voisi vielä ajatella lisättäväksi kielten kaksi- tai kolmikirjaimiset, ISO 639:n kielikoodit. Tällöin listan tai taulukon järjestys voisi olla koodien mukainen aakkosjärjestys. Näin tehtäisiin tunnetuiksi näitä koodeja. On kohtuullista, että jokainen oppii sellaisen pienen asian kuin niiden kielten kaksikirjaimiset tunnukset, joita hän osaa hyvin, koska monissa yhteyksissä on tarpeen viitata kieliin sellaisilla tunnuksilla. Tunnukset voisi tällaisissa yhteyksissä esittää isolla kirjasinlajilla:

de(Deutsch) Techniken für mehrsprachige Web-Sites
en(English) Techniques for multilingual Web sites
sv(svenska) Tekniker för mångspråkiga Webbsajter

Tilanteen mukaan voidaan esitystä tiivistää, äärimmillään siten, että linkkinä on kielen koodi. Näin on menetelty esimerkiksi monilla EU:n sivuilla. Esimerkiksi sivulla, joka sisältää tietosuojadirektiivin suomeksi, on yläreunassa "kielinapit" seuraavaan tapaan:

Castellano Dansk Deutsch Ellinika English Francais Italiano Nederlands Portugues Suomi Svenska

Tässä tosin koodit ovat tarpeettomasti kuvina. Lisäksi sivu toimii huonosti ilman kuvia; pienille kuville ei kannata kirjoittaa width- ja height-määritteitä, koska se aiheuttaa ongelmia graafisissa selaimissa. Lisäksi sivulla on epäloogisesti ja tilankäyttöä sotkevasti esim. alt="Francais" (!), kun loogista olisi käyttää merkkausta alt="fr" title="en français".

EU:n pääsivu, tai "sisääntulosivu", on luonteeltaan pelkkä läpikulkusivu, jolta voi vain valita kielen. Linkkeinä toimii sana "Tervetuloa" eri kielillä. Tämä on huonohko ratkaisu monessakin mielessä - siinäkin, että tämä sana on eri kielissä osittain hämäävän samanlainen.

Debian-projektin sivuilla on kunkin sivun loppupuolella teksti "Tämä sivu on on olemassa myös seuraavilla kielillä:" tai vastaava sivun kielellä sekä kielten nimet, jotka ovat linkkejä erikielisiin versioihin. Tämäkin on melko toimiva ratkaisu. Tosin linkkien paneminen intuitiivisesti selvään järjestykseen kuten aakkosjärjestykseen on mahdotonta, jos mukana on muitakin kuin latinalaisin aakkosin kirjoitettavia nimiä. Voitaneen kuitenkin olettaa, että se, joka jotakin kyseisistä kielistä osaa, löytää sen joukosta.

Next section: Linkkien sijoittaminen.


2008-05-26 Jukka K. Korpela