Datatekniikka ja viestintä - Internet:

Palveluiden meiliosoitteet

On olemassa RFC, joka käsittelee palveluiden osoitteita eli sellaisia organisaation meiliosoitteita, jotka vastaavat eräitä perustoimintoja ja -palveluita. Ideana on, että osoite on tällöin henkilöstä riippumaton siten, että siihen lähetetyt viestit ohjautuvat aina aihetta kulloinkin hoitavalle ihmiselle ilman, että viestin lähettäjän tarvitsee selvittää tämän henkilöllisyyttä. Esimerkiksi jos kaupallisella yrityksellä on Internet-alue pulju.fi, niin sen tuotetuen pitäisi olla saavutettavissa osoitteesta support@pulju.fi. Kyseinen RFC on Mailbox names for common services, roles and functions, RFC 2142. Seuraavassa on lueteltu ja lyhyesti kuvattu nämä osoitteet (RFC sisältää lisäksi eräitä tarkempia teknisiä ohjeita):

Liiketoimintaan tms. liittyvät
info tietopaketit organisaatiosta, tuotteista ja palveluista
marketing markkinointi
salestuotteiden ja palveluiden myynti
supporttuotetuki (tuotteiden ja palveluiden ongelmien selvittely)
Internet-yhteyksiin yleisesti liittyvät
abuse väärinkäyttö ("inappropriate public behaviour"), esim. spämmäys
noc datansiirron perusrakenteet (network infrastructure)
security turvallisuustiedotteet ja -kyselyt
Erityisiin Internet-palveluihin liittyvät
postmaster meilijärjestelmän tekninen ylläpito; ei yleensä ihmisten osoitteiden selvittelyyn tms.
hostmaster aluenimipalvelu (DNS)
usenet nyysit, ks. Nyysioppaan kohtaa palvelimen ylläpito
news
webmaster Web-palvelimen ylläpito
www
uucp UUCP-meilivaihton ylläpito (RFC 976)
ftp (FTP-palvelun ylläpito)

Jos organisaatiolla ei ole jotain palvelua tai toimintaa, ei vastaavaa palvelun osoitettakaan tietenkään tarvitse eikä ole syytä olla. Esimerkiksi UUCP on nykyisin vähän käytetty, ja webmaster-osoitteen on syytä olla käytössä vain, jos organisaatiolla on oma Web-palvelin (server), vastakohtana Web-sivujen pitämiselle jossain muualla olevassa palvelimessa.

Osoitteen info@foo ideaa vastaisi hyvin se, että siihen lähetettyyn viestiin tulee automaattinen vastaus, joka sisältää lyhyen tietoiskun organisaation toiminnasta. Kovin isoa tietomäärää ei kannata olla, koska voidaan viitata Web-palvelimessa olevaan informaatioon.

Näiden osoitteiden tulisi toimia siitä riippumatta, onko ne kirjoitettu isoin vai pienin kirjaimin (esim. WWW tai www tai Www).

Näiden osoitteiden pitäisi siis toimia kaikkialla, missä organisaatio ylipäänsä harjoittaa kyseisiä toimintoja. Mikään ei estä ohjaamasta vaikka kaikkiin niihin tulleita viestejä yhdelle ihmiselle, jos kyse on pienestä organisaatiosta, mutta hänen lomiensa aikana sitten jonkun muun pitäisi hoitaa ne. Valitettavasti monesta paikasta ne vielä puuttuvat. Varmimmin näistä toiminee postmaster, jolle voi ilmoittaa, jos muut osoitteet eivät toimi.

Mikään ei tietenkään estä organisaatiota näiden lisäksi toteuttamasta palveluiden osoitteita, joilla on suomenkieliset nimet.