Meiliopas, luku 2 Miten meili toimii:

Osoite oikein, jakelu joutuin

Meiliosoitteen muodosta ei oikeastaan tarvitse ymmärtää mitään, kunhan kirjoittaa osoitteen oikein. Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että oikein kirjoittamista edistää, jos tietää osoitteiden yleisestä rakenteesta jotain. Erityisesti on syytä huomata, että pelkästä käyttäjätunnuksesta (esim. jkorpela) tai sellaisesta ja paikallisesta tietokoneen nimestä (esim. jkorpela@alpha) koostuvat osoitteet saattavat toimia paikallisesti, yhden tietokoneen tai yhden alueen sisällä, mutta eivät yleisesti. On parasta totutella aina käyttämään täydellisiä Internet-osoitteita meiliä lähettäessään (ja osoitettaan muille kertoessaan).

Internet-osoitteen yleinen muoto on
paikallisosa@alue
missä alue koostuu vähintään kahdesta pisteellä toisistaan erotetusta osasta (esim. hut.fi tai alpha.hut.fi). Viimeinen osa on Internet-maakoodi tai jokin muutamasta muusta ylimmän tason aluekoodista. Koko osoite koostuu näkyvistä Ascii-merkeistä.

Näkyvät Ascii-merkit ovat:

  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~

Erityisesti huomattakoon, että ä ja ö eivät voi esiintyä Internet-meiliosoitteissa. (Jos jossakin on osoitteet järjestetty niin, että niissä pitäisi käyttää "ääkkösiä", asiat on tehty pahasti väärin.)

Yleisen muodon paikallisosa on jotakin, jonka kyseisen alueen meilijärjestelmä tunnistaa. Muut ohjelmat eivät saa siihen koskea. Ja paikallisosan muoto voi vaihdella suurestikin. Usein se on yksinkertaisesti käyttäjätunnus (user id) jossakin tietokoneessa, ja tällöin alue on usein kyseisen tietokoneen Internet-nimi; käyttäjätunnus taas saattaa olla jonkinlainen typistelmä ihmisen nimestä tai lempinimi tai johonkin numerokoodiin pohjautuva. Mutta paikallisosa voi olla jotain ihan muutakin kuin käyttäjätunnus, esimerkiksi muotoa etunimi.sukunimi tai jotain vastaavaa, jos kyseisessä paikassa on päätetty toteuttaa sellaiset osoitteet. Missään tapauksessa ei pidä olettaa, että jos vain tietää jonkun ihmisen nimen ynnä organisaation, jossa hän vaikuttaa, voisi ilman muuta käyttää muotoa etunimi.sukunimi@alue olevaa osoitetta. Voi hyvin olla, että sellaiset osoitteet eivät lainkaan toimi siellä. Tai voi olla, että osoite toimii mutta onkin jonkun muun osoite.

Esimerkkinä järjestelyistä mainittakoon, että TKK:n ATK-keskuksen ylläpitämiin tietokoneisiin kulkee meili osoitteella tunnus@cc.hut.fi missä tunnus on vastaanottajan käyttäjätunnus kyseisissä koneissa. Tällainen osoite tulee voimaan samalla kuin käyttäjätunnuskin. Tämän lisäksi käyttäjä voi erikseen hankkia itselleen muotoa etunimi.sukunimi@hut.fi olevan osoitteen, jos se ei jo ole käytössä; jos on eli kahdella ihmisellä on sama etunimi ja sama sukunimi, niin ensijaisesti otetaan osoitteeseen mukaan toisen etunimen alkukirjain. Lisäksi nimissä tietenkin korvataan ä a:lla jne. Nimiin perustuvat meiliosoitteet eivät siis ole ihan niin luonnollisia ja ongelmattomia kuin miltä äkkiseltään tuntuisi.

Postin vanha iskulause "osoite oikein, jakelu joutuin" viittasi siihen, että kirje tai paketti menee nopeammin perille, jos ei jouduta selvittelemään epäselvästi kirjoitettua tai puutteellista tai väärää osoitetta. Automaattisen lajittelun myötä tämän merkitys on vain korostunut. Meilissä tilanne on vielä paljon dramaattisempi.

Jos lähettämäsi meilin osoitekentässä on yhdenkin merkin virhe, se todennäköisesti ei mene perille. Se saattaa myös mennä ihan toiselle ihmiselle kuin oli tarkoitus. Yleensä kukaan ei selvittele viallisia osoitteita. Jos hyvin käy, niin meilejä käsittelevä ohjelma heittää lähettäjälle viestin, joka kertoo, että hänen viestinsä ei mennyt perille. Tällainen virheilmoitus voisi alkaa esim. seuraavanlaisesti:

Date: Mon, 11 Sep 2000 13:57:36 +0300 (EET DST)
From: Mail Delivery Subsystem <MAILER-DAEMON@cc.hut.fi>
Message-Id: <200009111057.NAA04953@taku.hut.fi>
To: <jkorpela@beta.hut.fi>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report; report-type=delivery-status;
	boundary="NAA04953.968669856/taku.hut.fi"
Subject: Returned mail: Host unknown (Name server: ccc.hut.fi: host not found)

Jos saat mainitunlaisen "bumerangin", saatat hämääntyä sen teknisyydestä. Usein ohjelma on yritetty saada muotoilemaan tieto yleistajuisesti, mutta käytännössä on usein niin, että olennainen informaatio on jossakin siellä seassa. Muutamia avainfraaseja, joita saattaa esiintyä (tässä muodossa tai tämäntapaisessa):

Periaatteessa osoitteeseen postmaster@alue voi ilmoittaa omituisuuksista, joita tapahtuu yritettäessä lähettää meiliä osoitteeseen jotain@alue, jos näyttää siltä, että vika on "siellä päässä". Mutta usein on hankalaa asiantuntijankaan päätellä, missä vika on. Lisäksi postmaster-osoitteen takaa löytyvä ihminen (tai ryhmä) on usein ylityöllistetty. Joka tapauksessa kannattaa ensin yrittää selvitellä tilannetta itse ja pyrkiä sulkemaan pois esim. yksinkertaiset kirjoitusvirheet osoitteessa.

Yritä siis käyttää oikeaa osoitetta. Oikean osoitteen löytäminen ei aina ole helppoa. Jos kirjoitat muistiin kaverisi osoitteen, kirjoita se siis huolella tekstaten, tai mieluiten tietokoneella tiedostoon.

Oma meiliosoite (kuten muutkin yhteystiedot) kannattaa tietysti ilmoittaa selvästi ja yksiselitteisesti, esim. näin:

Meili (sähköposti): jukkakk@gmail.com

Ns. tasalevyisen kirjasinlajin ("kirjoituskonefontin") käyttö saattaa olla perusteltua meiliosoitteen koodinluonteisuuden korostamiseksi ja merkkien oikean lukemisen helpottamiseksi.