Meiliopas, luku 2 Miten meili toimii:

Mitä meili on

Meili on yhdenlaista viestien lähettämistä dataliikenneyhteyksien ja tietokoneiden avulla. Tällöin viesti siis siirtyy tietokoneiden ja niiden välisten yhteyksien kautta tietokoneen käsittelemänä datana, digitaalisessa muodossa. (Usein puhutaan harhaanjohtavasti "sähköisestä" tai "elektronisesta" muodosta.) Siirto tapahtuu yleensä varsin nopeasti.

Meilin sisältö on periaatteessa aina tekstimuotoista, siis kirjaimista ja muista merkeistä koostuvaa. Useimmiten kyse on tavallisen kirjeen tapaisesta viestistä. Meilillä voidaan kuitenkin lähettää myös dokumentteja, tietokoneohjelmia, datatiedostoja yms.; tällöin käytetään jotakin koodausta, joka muuntaa esim. tietokoneohjelman tai kuvan sopivaan muotoon, joka on teknisesti ajatellen jossakin mielessä tekstiä (merkkien jono) vaikkakaan ei ihmisen luettavissa.

Meilistä käytetään usein nimitystä sähköposti, ja monet ovat vielä sitä mieltä, että meili ei sovi asiatyyliin. Myös nimityksiä mail ja maili käytetään. Englannin kielessä käytetään ilmaisuja electronic mail ja E-mail tai lyhyesti mail.

Meili on tietoverkkojen tarjoamista palveluista yleisimmin käytetty, ja sen käyttö on melko helposti opittavissa. Meiliohjelmia, joilla meiliä lähetetään ja luetaan, on olemassa hyvin suuri määrä (esim. Eudora, Pegasus, Pine). Lähettäjän ja vastaanottajan ei suinkaan tarvitse käyttää samanlaisia ohjelmia. Internetissä on meiliviestien muodon standardi, joka määrää, millainen viesti tekniseltä rakenteeltaan on; eri ohjelmat voivat näyttää sen eri tavoin muotoiltuna, esim. käyttäen eri kirjasinlajeja ja värejä, esittäen itse viestin lisäksi suuremman tai pienemmän osan ns. otsaketiedoista jne. Jos ohjelma noudattaa kyseistä standardia, niin sillä lähetetyt meilit ovat luettavissa millä tahansa ohjelmalla, joka myös noudattaa standardia. Käytännössä asiat eivät suinkaan aina ole näin yksinkertaisia.

Erityisiä ongelmia aiheuttaa merkistö. Jo ns. skandinaaviset kirjaimet å, ä ja ö tuottavat jatkuvasti ongelmia, puhumattakaan esim. kyrillisistä tai kiinalaisista merkeistä.

Meiliviesti voi joskus jäädä matkalla jumiin joksikin aikaa, joskus jopa päiviksi. Tavallisin teknisten viivästysten syy on se, että se tietokone, jossa vastaanottajan "meililaatikko" sijaitsee, on huollon tai vian takia poissa käytöstä tai irti verkosta. Kokonaisuutena ottaen meiliviestinnän nopeus kuitenkin eniten riippuu siitä, miten usein vastaanottaja lukee meilinsä ja miten nopeasti hän reagoi viesteihin.