Meiliopas, luku 2 Miten meili toimii:

Mitä meilin käyttöön tarvitaan

Meilin käyttö viestintään edellyttää viestinnän kummaltakin osapuolelta, käyttäjältä, joitakin perusvalmiuksia:

Edellä voi tuntua melko itsestäänselvältä. Mutta kokemus on osoittanut, että ihmiset joskus luulevat, että voivat viestiä meilitse jonkun kanssa vain siksi, että tällä on meiliosoite jossakin. On varmaankin erittäin suuri määrä osoitteita, jotka toimivat teoriassa mutta joiden "omistaja" ei tiedä niitä olevankaan, saati että koskaan lukisi meiliään tai edes osaisi tehdä sitä.