Meiliopas, luku 2 Miten meili toimii:

Meilin käytön peruskuvio

Meiliä käytetään tyypillisesti seuraavasti:

Lähettäjä

Vastaanottaja

Jotkin meiliosoitteet ovat sellaisia, että niihin lähetettyjä viestejä ei kukaan ihminen lue vaan ne käsittelee tietokoneohjelma. Meilejä käsittelevä ohjelma saattaa esim. tunnistaa viestin sisällöstä käskyjä, joiden perusteella se lähettää (meilitse) dokumentteja, ohjelmia tms. käyttäjälle, jolta viesti oli tullut. Tällöin meilin sisällön tulee olla tarkasti määrämuotoinen. (Yleensä ohjeita aiheesta saa lähettämällä kyseiseen osoitteeseen meilin, jonka sisältönä on vain sana help, tai jotain vastaavaa.) Tämäntapaiset järjestelyt ovat suhteellisen alkeellisia, ja yleensä niiden tilalle tai rinnalle on tullut jotain kehittyneempää. Ei kuitenkaan pidä hämmästyä, jos saat viestiisi "automaattivastauksen". Usein se on vain ensimmäinen kuittaus siitä, että viesti on tullut perille; mahdollisesti joku ihminenkin lukee viestisi ja reagoi siihen.