Taulukko ISO-Latin-1:n merkeistä ja niiden nimistä

Tämä dokumentti esittää ISO-Latin-1:n merkit, niiden englannin- ja suomenkieliset nimet ja koodiarvot. Selitykset ovat taulukon jälkeen.

des okt hex asuenglanninkielinen nimi suomenkielinen nimi
32 40 20   space (SP) välilyönti
33 41 21 ! exclamation mark huutomerkki
34 42 22 " quotation mark lainausmerkki
35 43 23 # number sign ristikkomerkki
36 44 24 $ dollar sign dollarin merkki
37 45 25 % percent sign prosenttimerkki
38 46 26 & ampersand et-merkki
39 47 27 ' apostrophe heittomerkki
40 50 28 ( left parenthesis vasen kaarisulje
41 51 29 ) right parenthesis oikea kaarisulje
42 52 2A * asterisk asteriski
43 53 2B + plus sign plusmerkki
44 54 2C , comma pilkku
45 55 2D - hyphen, minus sign yhdysmerkki
46 56 2E . full stop piste
47 57 2F / solidus vinoviiva
48 60 30 0 digit zero nolla
49 61 31 1 digit one ykkönen; yksi
50 62 32 2 digit two kakkonen; kaksi
51 63 33 3 digit three kolmonen; kolme
52 64 34 4 digit four nelonen; neljä
53 65 35 5 digit five viitonen; viisi
54 66 36 6 digit six kuutonen; kuusi
55 67 37 7 digit seven seitsikko; seitsemän
56 70 38 8 digit eight kahdeksikko; kahdeksan
57 71 39 9 digit nine yhdeksikkö; yhdeksän
58 72 3A : colon kaksoispiste
59 73 3B ; semicolon puolipiste
60 74 3C < less-than sign pienempi kuin -merkki
61 75 3D = equals sign yhtäläisyysmerkki
62 76 3E > greater-than sign suurempi kuin -merkki
63 77 3F ? question mark kysymysmerkki
64 100 40 @ commercial at ät-merkki
65 101 41 A capital letter A iso A-kirjain
66 102 42 B capital letter B iso B-kirjain
67 103 43 C capital letter C iso C-kirjain
68 104 44 D capital letter D iso D-kirjain
69 105 45 E capital letter E iso E-kirjain
70 106 46 F capital letter F iso F-kirjain
71 107 47 G capital letter G iso G-kirjain
72 110 48 H capital letter H iso H-kirjain
73 111 49 I capital letter I iso I-kirjain
74 112 4A J capital letter J iso J-kirjain
75 113 4B K capital letter K iso K-kirjain
76 114 4C L capital letter L iso L-kirjain
77 115 4D M capital letter M iso M-kirjain
78 116 4E N capital letter N iso N-kirjain
79 117 4F O capital letter O iso O-kirjain
80 120 50 P capital letter P iso P-kirjain
81 121 51 Q capital letter Q iso Q-kirjain
82 122 52 R capital letter R iso R-kirjain
83 123 53 S capital letter S iso S-kirjain
84 124 54 T capital letter T iso T-kirjain
85 125 55 U capital letter U iso U-kirjain
86 126 56 V capital letter V iso V-kirjain
87 127 57 W capital letter W iso W-kirjain
88 130 58 X capital letter X iso X-kirjain
89 131 59 Y capital letter Y iso Y-kirjain
90 132 5A Z capital letter Z iso Z-kirjain
91 133 5B [ left square bracket vasen hakasulje
92 134 5C \ reverse solidus kenoviiva
93 135 5D ] right square bracket oikea hakasulje
94 136 5E ^ circumflex accent sirkumfleksi
95 137 5F _ low line alaviiva
96 140 60 ` grave accent gravis-korkomerkki
97 141 61 a small letter a pieni a-kirjain
98 142 62 b small letter b pieni b-kirjain
99 143 63 c small letter c pieni c-kirjain
100 144 64 d small letter d pieni d-kirjain
101 145 65 e small letter e pieni e-kirjain
102 146 66 f small letter f pieni f-kirjain
103 147 67 g small letter g pieni g-kirjain
104 150 68 h small letter h pieni h-kirjain
105 151 69 i small letter i pieni i-kirjain
106 152 6A j small letter j pieni j-kirjain
107 153 6B k small letter k pieni k-kirjain
108 154 6C l small letter l pieni l-kirjain
109 155 6D m small letter m pieni m-kirjain
110 156 6E n small letter n pieni n-kirjain
111 157 6F o small letter o pieni o-kirjain
112 160 70 p small letter p pieni p-kirjain
113 161 71 q small letter q pieni q-kirjain
114 162 72 r small letter r pieni r-kirjain
115 163 73 s small letter s pieni s-kirjain
116 164 74 t small letter t pieni t-kirjain
117 165 75 u small letter u pieni u-kirjain
118 166 76 v small letter v pieni v-kirjain
119 167 77 w small letter w pieni w-kirjain
120 170 78 x small letter x pieni x-kirjain
121 171 79 y small letter y pieni y-kirjain
122 172 7A z small letter z pieni z-kirjain
123 173 7B { left curly bracket vasen aaltosulje
124 174 7C | vertical line pystyviiva
125 175 7D } right curly bracket oikea aaltosulje
126 176 7E ~ tilde tilde
Tässä välissä olevat merkkipositiot (127 - 159 desim.) on varattu kontrollimerkeille!
160 240 A0   no-break space (NBSP) sitova välilyönti
161 241 A1 ¡ inverted exclamation mark ylösalainen huutomerkki
162 242 A2 ¢ cent sign sentin merkki
163 243 A3 £ pound sign punnan merkki
164 244 A4 ¤ currency sign valuuttamerkki
165 245 A5 ¥ yen sign jenin merkki
166 246 A6 ¦ broken bar katkopystyviiva
167 247 A7 § paragraph sign, section sign pykälän merkki
168 250 A8 ¨ diaeresis treema
169 251 A9 © copyright sign tekijänoikeusmerkki
170 252 AA ª feminine ordinal indicator feminiinisen järjestysluvun merkki
171 253 AB « left angle quotation mark vasemmalle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
172 254 AC ¬ not sign negaation merkki
173 255 AD - soft hyphen (SHY) pehmeä tavuviiva
174 256 AE ® registered trade mark sign rekisteröidyn tavaramerkin merkki
175 257 AF ¯ macron viiva-aksentti
176 260 B0 ° ring above, degree sign asteen merkki
177 261 B1 ± plus-minus sign plus-miinus-merkki
178 262 B2 ² superscript two yläindeksi kaksi
179 263 B3 ³ superscript three yläindeksi kolme
180 264 B4 ´ acute accent akuuttiaksentti
181 265 B5 µ micro sign mikro-merkki
182 266 B6 pilcrow sign kappaleen merkki
183 267 B7 · middle dot rivinkeskinen piste
184 270 B8 ¸ cedilla sedilji
185 271 B9 ¹ superscript one yläindeksi yksi
186 272 BA º masculine ordinal indicator maskuliinisen järjestysluvun merkki
187 273 BB » right angle quotation mark oikealle osoittava kaksinkertainen kulmalainausmerkki
188 274 BC ¼ vulgar fraction one quarter neljäsosan merkki
189 275 BD ½ vulgar fraction one half puolikkaan merkki
190 276 BE ¾ vulgar fraction three quarters kolmen neljäsosan merkki
191 277 BF ¿ inverted question mark ylösalainen kysymysmerkki
192 300 C0 À A with grave accent iso A ja gravis
193 301 C1 Á A with acute accent iso A ja akuutti
194 302 C2 Â A with circumflex accent iso A ja sirkumfleksi
195 303 C3 Ã A with tilde iso A ja tilde
196 304 C4 Ä A with diaeresis iso Ä
197 305 C5 Å A with ring above iso ruotsalainen o
198 306 C6 Æ capital diphthong A with E iso tanskalainen ä
199 307 C7 Ç C with cedilla iso C ja sedilji
200 310 C8 È E with grave accent iso E ja gravis
201 311 C9 É E with acute accent iso E ja akuutti
202 312 CA Ê E with circumflex accent iso E ja sirkumfleksi
203 313 CB Ë E with diaeresis iso E ja treema
204 314 CC Ì I with grave accent iso I ja gravis
205 315 CD Í I with acute accent iso I ja akuutti
206 316 CE Î I with circumflex accent iso I ja sirkumfleksi
207 317 CF Ï I with diaeresis iso I ja treema
208 320 D0 Ð capital Icelandic letter eth iso eth
209 321 D1 Ñ N with tilde iso N ja tilde
210 322 D2 Ò O with grave accent iso O ja gravis
211 323 D3 Ó O with acute accent iso O ja akuutti
212 324 D4 Ô O with circumflex accent iso O ja sirkumfleksi
213 325 D5 Õ O with tilde iso O ja tilde
214 326 D6 Ö O with diaeresis iso Ö
215 327 D7 × multiplication sign kertomerkki
216 330 D8 Ø O with oblique stroke iso tanskalainen ö
217 331 D9 Ù U with grave accent iso U ja gravis
218 332 DA Ú U with acute accent iso U ja akuutti
219 333 DB Û U with circumflex accent iso U ja sirkumfleksi
220 334 DC Ü U with diaeresis iso saksalainen y
221 335 DD Ý Y with acute accent iso Y ja akuutti
222 336 DE Þ capital Icelandic letter thorn iso thorn
223 337 DF ß small German letter sharp s saksalainen kaksois-s
224 340 E0 à a with grave accent pieni a ja gravis
225 341 E1 á a with acute accent pieni a ja akuutti
226 342 E2 â a with circumflex accent pieni a ja sirkumfleksi
227 343 E3 ã a with tilde pieni a ja tilde
228 344 E4 ä a with diaeresis pieni ä
229 345 E5 å a with ring above pieni ruotsalainen o
230 346 E6 æ small diphthong a with e pieni tanskalainen ä
231 347 E7 ç c with cedilla pieni c ja sedilji
232 350 E8 è e with grave accent pieni e ja gravis
233 351 E9 é e with acute accent pieni e ja akuutti
234 352 EA ê e with circumflex accent pieni e ja sirkumfleksi
235 353 EB ë e with diaeresis pieni e ja treema
236 354 EC ì i with grave accent pieni i ja gravis
237 355 ED í i with acute accent pieni i ja akuutti
238 356 EE î i with circumflex accent pieni i ja sirkumfleksi
239 357 EF ï i with diaeresis pieni i ja treema
240 360 F0 ð small Icelandic letter eth pieni eth
241 361 F1 ñ n with tilde pieni n ja tilde
242 362 F2 ò o with grave accent pieni o ja gravis
243 363 F3 ó o with acute accent pieni o ja akuutti
244 364 F4 ô o with circumflex accent pieni o ja sirkumfleksi
245 365 F5 õ o with tilde pieni o ja tilde
246 366 F6 ö o with diaeresis pieni ö
247 367 F7 ÷ division sign jakomerkki
248 370 F8 ø o with oblique stroke pieni tanskalainen ö
249 371 F9 ù u with grave accent pieni u ja gravis
250 372 FA ú u with acute accent pieni u ja akuutti
251 373 FB û u with circumflex accent pieni u ja sirkumfleksi
252 374 FC ü u with diaeresis pieni saksalainen y
253 375 FD ý y with acute accent pieni y ja akuutti
254 376 FE þ small Icelandic letter thorn pieni thorn
255 377 FF ÿ y with diaeresis pieni y ja diereesi

Selityksiä

Sarakkeiden tarkemmat selitykset:
  1. merkin koodi desimaalisena (10-kantaisessa lukujärjestelmässä)
  2. merkin koodi oktaalisena (8-kantaisessa lukujärjestelmässä)
  3. merkin koodi heksadesimaalisena (16-kantaisessa lukujärjestelmässä)
  4. itse merkki; merkin ulkoasu saattaa hiukan vaihdella tulostuslaitteen mukaan
  5. englanninkielinen nimi (ja suluissa nimen lyhenne) siinä standardissa, joka määrittelee kyseisen merkistön; tosin itse standardissa nimet on kirjoitettu isoin kirjaimin, tässä pienin; lisäksi tässä on lyhennetty sentapaiset ilmaisut kuin "capital letter A with grave accent" muotoon "A with grave accent" muotoon
  6. suomenkielinen nimi, joka on pyritty valitsemaan Tekniikan sanastokeskuksen erikoismerkkisanaston mukaan niiden merkkien osalta, joita kyseinen sanasto käsittelee, ja muilta osin Tieken piirissä laaditun luonnoksen Eurooppalaisen merkistön merkkien suomenkieliset nimet (1997-12-05) yleiskielisten vaihtoehtojen mukaan. Kuitenkin @-merkin nimenä on tässä "ät-merkki" (aiemmin virallisesti "taksamerkki"), jota mm. standardi SFS 4175 (Numeroiden ja merkkien kirjoittaminen) suosittaa ja jonka kielitoimistokin on arvioinut olevan vakiintumassa.

Erikoismerkkisanastossa on joillekin merkeille useita vaihtoehtoisia suomenkielisiä nimityksiä. Niissä tapauksissa olen ottanut mukaan vain sen, joka on mainittu ensimmäisenä. Toisaalta sanastossa on erikseen miinusmerkki ja yhdysmerkki, mutta ISO-Latin-1:ssä niitä vastaa sama merkki, jonka kohdalle olen siksi ottanut molemmat nimitykset. Vastaavasta syystä on muutamien muidenkin merkkien kohdalla kaksi suomenkielistä nimitystä. Tällöin voinee merkin käyttötarkoituksen mukaan valita, kumpaa nimeä käyttää.

Viralliset nimet eivät kaikilta osiltaan ole samat kuin käytännössä yleisimmin käytetyt. Esimerkiksi /-merkistä käytettäneen englannissa tavallisemmin nimeä slash kuin nimeä solidus, ja suomessa nimi kauttaviiva taitaa vielä olla hiukan tavallisempi kuin suositeltava vinoviiva.

HTML-kielessä voidaan ISO-Latin-1-merkit esittää ns. entiteetteinä; esim. &copy; esittää copyright-merkkiä ©.

Merkkien merkityksiä ja käyttöä käsittelee kirjoitukseni ISO-Latin-1-merkistöstä ja tarkemmin The ISO Latin 1 character repertoire - a description with usage notes.