Termien selityksiä:
Heksadesimaalinen

16-kantaisessa lukujärjestelmässä esitetty. Esimerkiksi luvun 41 (= 4×10 + 1) esitys heksadesimaalisena on 29 (= 2×16 + 9). Yhdeksää suurempina numeroina käytetään kirjaimia A:sta F:ään, jotka siis vastaavat lukuja 10:stä 15:een, joten esim. luku 44 on heksadesimaalisena 2C. Englanniksi hexadecimal. ATK-slangissa usein lyhyesti hex, suomalaisittain heksa.

Luvun esityksen muuntaminen heksadesimaalisesta esimerkiksi desimaaliseksi (normaaliin kymmenjärjestelmään) voidaan yleensä tehdä nykyaikaisilla taskulaskimilla tai esimerkiksi Windowsin Laskin- eli Calculator-ohjelmalla, kunhan se asetetaan ns. tieteellisen laskemisen tilaan (valitse Näytä-valikosta vaihtoehto Funktiolaskin). Useissa ohjelmointikielissä on valmiita funktioita, joilla voi lukea ja tulostaa lukuja heksadesimaalisessa muodossa, ja tapoja esittää lukuvakio heksadesimaalisena.

Jos kuitenkin joudutaan laskemaan käsin tai itse koodaamaan muunnoksia, sekin on aika helppoa joskin työlästä. Esimerkiksi muunnos heksadesimaalisesta esityksestä normaaliin kymmenjärjestelmään käy siten, että heksadesimaalisen esityksen numerot lopusta alkaen kerrotaan 1:llä, 16:lla, 256:lla (=16×16), 4096:lla (=16×16×16) jne., eli yleisesti 16:n potensseilla, ja tulot lasketaan yhteen. Esimerkiksi heksadesimaalinen esitys 1245 tarkoittaa täten lukua 1×4096 + 2×256 + 4×16 + 5×1 eli 4677. Ja esimerkiksi JavaScript-kielinen koodi lukujärjestelmien välisiin muunnoksiin löytyy JavaScript FAQ:n kohdasta How can I convert a decimal number into a hexidecimal number?

Itse sana heksadesimaalinen on alkuperältään sekamuodoste: kreikan heks 'kuusi' ja latinan decem 'kymmenen', joiden yhdistelmän siis ajatellaan tarkoittavan 'kuusi plus kymmenen'.


Viimeisimmän päivityksen ajankohta: 2003-03-11.

Jukka Korpela